Problem niemiecki w polityce Chruszczowa 1953-1961.

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp ………3

Rozdział 1.
Powstanie dwóch panstw niemieckich

1. Okupacja Niemiec 1945-1946/47 ………5
1.1 Glówne cele okupacji i ich realizacja……… 5
1.2 Proces Norymberski ………10
2. Kryzys berlinski 1948/49 ………13
3. Podzial Niemiec-powstanie RFN I NRD ………16

Rozdział 2.
Miejsce Niemiec w polityce Chruszczowa

2.1 Podzial wladzy po smierci Stalina – cele polityki wobec swiata, Europy, Niemiec i USA……… 19
2.2 Przyczyny i przebieg powstania robotniczego w 1953 r. ………23
2.3 Wejscie RFN do NATO ………25
2.4 XX Zjazd KPZR i jego konsekwencje……… 27
2.5 Ofensywa ZSRR……… 29

Rozdział 3.
Kryzys Berlinski 1958-61

3.1 Plan stworzenia zdemilitaryzowanego miasta……… 32
3.2 Masowa emigracja na Zachód ………36
3.3 Wzniesenie muru berlinskiego ………37

Zakończenie ………41
Bibliografia……… 42

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF/DOCX", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto