Tag: Obligacje w praca magisterska

Obligacje w Polsce na przykładzie obligacji skarbowych

Przez administrator

Wstęp………3 Rozdział 1 Obligacje………5 1.1. Papirery wartosciowe………5 1.1.1 Papiery wartosciowe – definicje i kryteria podzialu………5 1.1.2. Obligacje i ich rodzaje………7 1.2. Obrót obligacjamiw w Polsce………14 1.2.1. Zasady emisji i obrotu obligacjami w Polsce………14 1.2.2. Ogólne zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu………15 1.2.3. Zakres i zasady odpowiedzialnosci karnej dotyczace funkcjonowania rynku obligacji………28 1.2.4 Terminologia zwiazana z obrotem obligacjami………30 1.2.5. Ryzyko inwestycji w obligacje………32 Rozdział 2 Obligacje skarbowe 2.1. Obligacje skarbowe………39 2.1.1. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………39 2.1.2. Obligacje panstwowe w Polsce………43 2.2 Charakterystyka wybranych obligacji skrabowych………46 2.2.1. Obligacje I emisji – 60%………46 2.2.2. Obligacje II emisji – wymienne na…