Obligacje w Polsce na przykładzie obligacji skarbowych

25 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………3

Rozdział 1
Obligacje………5

1.1. Papirery wartosciowe………5
1.1.1 Papiery wartosciowe – definicje i kryteria podzialu………5
1.1.2. Obligacje i ich rodzaje………7
1.2. Obrót obligacjamiw w Polsce………14
1.2.1. Zasady emisji i obrotu obligacjami w Polsce………14
1.2.2. Ogólne zasady emisji, zbywania, nabywania i wykupu………15
1.2.3. Zakres i zasady odpowiedzialnosci karnej dotyczace funkcjonowania rynku obligacji………28
1.2.4 Terminologia zwiazana z obrotem obligacjami………30
1.2.5. Ryzyko inwestycji w obligacje………32


Rozdział 2
Obligacje skarbowe

2.1. Obligacje skarbowe………39
2.1.1. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………39
2.1.2. Obligacje panstwowe w Polsce………43
2.2 Charakterystyka wybranych obligacji skrabowych………46
2.2.1. Obligacje I emisji – 60%………46
2.2.2. Obligacje II emisji – wymienne na akcje prywatyzowanych przedsiebiorstw………46
2.2.3. Obligacje jednoroczne………48
2.2.4. Obligacje nominowane w USD………52
2.2.5. Obligacje konwersyjne………53
2.2.6. Obligacje na wdrozenie umowy z Klubem Londynskim………54
2.2.7. Obligacje o stalym oprocentowaniu (2-letnie, 5-letnie)………54
2.2.8. Obligacje panstwowej pozyczki trzyletniej o zmiennej stopie procentowej………55
2.2.9. Obligacje zagranicznej pozyczki panstwowej o terminie wykupu 13 lipca 2000 r……….56
2.2.10. Dwuletnie oszczednosciowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stalym………57
2.2.11. Czteroletnie indeksowane oszczednosciowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stalym………58
2.2.12. Obligacje skarbowe przeznaczone na zamiane zobowiazan Skarbu Panstwa w Banku Handlowym w Warszawie
S.A……….58
2.2.13. Obligacje skarbowe o oprocentowaniu stalym przeznaczone na zamiane zobowiazan Skarbu Panstwa w Narodowym Banku Polskim………59
2.2.14. Obligacje zerokuponowe………60
2.2.15. Obligacje dziesiecioletnie o oprocentowaniu stalym oferowane na rynkach zagranicznych………61
2.2.16. Obligacje skarbowych o oprocentowaniu stalym przeznaczone na zamiane zobowiazan Skarbu Panstwa, wynikajacych z tytułu długów ochrony zdrowia………61


Rozdział 3
Ocena działalności emisyjnej w państwa

3.1. Obligacje wyemitowane w Polsce w 1999 i 2000 roku w podziale na rodzaje………63
2.3.1 Rok 1999………63
Tablica 2 Obligacje wyemitowane w 1999 roku………63
2.3.2 Rok 2000………64
Tablica 2 Obligacje wyemitowane w 2000 roku………65
3.2. Aktywnosc państwa w zakresię emisji papierów wartosciowych………66


Zakończenie………82
Biblografia………84