Trzeci filar reformy emerytalnej.

Wstęp……….3

Rozdzial I
Ubezpieczenia w ujęciu historycznym……….6

1.1. Zarys rozwoju ubezpieczen na przestrzeni dziejów………6
1.1.1. Historia ubezpieczen majatkowych………7
1.1.2. Ewolucja ubezpieczen na zycie……..10
1.2. Rozwój ubezpieczen w Polsce……….13


Rozdzial II
Rodzaje i funkcje ubezpieczen………24

2.1. Rodzaje ubezpieczen……….24
2.2. Funkcje ubezpieczen……….30


Rozdzial III
Charakterystyka polskiego systemu emerytalnego………35

3.1. Akty prawne regulujace ubezpieczenia……….35
3.2. Segmenty (filary) systemu emerytalnego………36
3.2.1. Emerytura a filary – uwarunkowania prawne………38
3.2.2. Zasada powszechnosci a dobrowolnosci ubezpieczen
spolecznych………40
3.3. Podzial ubezpieczen spolecznych……….42
3.4. Nowy system emerytalny………42
3.4.1. Emerytura z II filaru……….44


Rozdzial IV
Trzeci filar polskiego systemu emerytalnego – pracownicze programy emerytalne……….48

4.1. Uwagi ogólne………. 48
4.2. Pracowniczy fundusz emerytalny………53
4.3. Umowa o wnoszenie przez pracodawce skladek do funduszu
inwestycyjnego……….56
4.4. Umowa grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na zycie
pracowników z zakladem ubezpieczen………57
4.5. Umowa grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na zycie
pracowników z towarzystwem ubezpieczen wzajemnych……….62


Zakończenie………68
Bibliografia……….71

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>