Trzeci filar reformy emerytalnej.

25 października 2015 0 Przez administrator

Wstęp……….3

Rozdział I
Ubezpieczenia w ujęciu historycznym……….6

1.1. Zarys rozwoju ubezpieczen na przestrzeni dziejów………6
1.1.1. Historia ubezpieczen majatkowych………7
1.1.2. Ewolucja ubezpieczen na zycie……..10
1.2. Rozwój ubezpieczen w Polsce……….13


Rozdział II
Rodzaje i funkcje ubezpieczen………24

2.1. Rodzaje ubezpieczen……….24
2.2. Funkcje ubezpieczen……….30


Rozdział III
Charakterystyka polskiego systemu emerytalnego………35

3.1. Akty prawne regulujace ubezpieczenia……….35
3.2. Segmenty (filary) systemu emerytalnego………36
3.2.1. Emerytura a filary – uwarunkowania prawne………38
3.2.2. Zasada powszechnosci a dobrowolnosci ubezpieczen
spolecznych………40
3.3. Podzial ubezpieczen spolecznych……….42
3.4. Nowy system emerytalny………42
3.4.1. Emerytura z II filaru……….44


Rozdział IV
Trzeci filar polskiego systemu emerytalnego – pracownicze programy emerytalne……….48

4.1. Uwagi ogólne………. 48
4.2. Pracowniczy fundusz emerytalny………53
4.3. Umowa o wnoszenie przez pracodawce skladek do funduszu
inwestycyjnego……….56
4.4. Umowa grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na zycie
pracowników z zakladem ubezpieczen………57
4.5. Umowa grupowego inwestycyjnego ubezpieczenia na zycie
pracowników z towarzystwem ubezpieczen wzajemnych……….62


Zakończenie………68
Bibliografia……….71

Pobierz, wysyłając SMS o treści FOR.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, kliknij "Pobieram PDF", pobieranie rozpocznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto