Funkcjonowanie spółek kapitalowych na przykładzie XYZ


Wstęp………3

Rozdzial I
Pojecie i klasyfikacja spólek………5

1.1 Klasyfikacja spółek kapitalowych………9


Rozdzial II
Funkcjonowanie spółki akcyjnej na przykładzie xyz………
10

2.1 Podstawowe dane o xyz 11
2.1.1 Powiazania kapitalowe i organizacyjne spólki………
12
2.1.2 Kapitaly i fundusze spólki………12
2.2 Dane o emisji………16
2.2.1 Czynniki powodujace wysokie ryzyko dla nabywców
Akcji………18
2.3 Opis działalności gospodarczej………22
2.3.1 Informacje o otoczeniu xyz………26
2.3.2 Charakterystyka glównych rynków zbytu xyz………31
2.3.3 Organizacja w xyz………41
2.4 Zatrudnienie w xyz………43
2.5 Inwestycje kapitalowe………46
2.5.1 Inwestycje kapitalowe w ostatnich trzech latach………
49


Rozdzial III
Bilans, rachunek zysków i strat oraz ocena działalności
xyz………52

3.1 Prognozy wyników finansowych spólki………60
3.2 Bilans oraz rachunek zysków i strat………64


Wnioski………66
Bibliografia………71

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>