Tag: trakcie

Logistyka Policji w trakcie zabezpieczenia imprez masowych

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział I Prezentacja logistyki w organizacjach 1.1. Pojęcie i istota logistyki ………..5 1.2. Rodzaje logistyki i różnice między nimi ………..9 1.3. Logistyka w Policji ………..13 Rozdział II Charakterystyka imprez masowych 2.1 Rodzaje imprez masowych ………..17 2.2 Zadania organizatora imprez masowych ………..21 2.3. Zagrożenia wynikające…

Samobójstwa Japończyków w trakcie wojny na Pacyfiku

Przez administrator

Wstęp……….2 Rozdział I Udział Japonii w II Wojnie Światowej 1.1. Zarys historii Japonii ……….5 1.2. Przyczyny uczestniczenia Japonii w wojnie………. 8 1.3. Główne wydarzenia w trakcie konfliktu………. 11 Rozdział II Zjawisko samobójstwa w literaturze 2.1. Pojęcie i istota aktu samobójczego………. 15 2.2. Rodzaje samobójstw ……….17…

Polskie Państwo Podziemne w trakcie II Wojny Światowej – działania polityczne

Przez administrator

Wstęp. Rozdział 1 Początki i organizacja Polskiego Państwa Podziemnego. 1.1. Podrozdział. 1.2. Podrozdział. Rozdział 2 Struktura i działalność PPP. 2.1. Pion wojskowy. 2.2. Pion cywilny. Rozdział 3 Stronnictwa polityczne i reprezentacja polityczna w Polskim Państwie Podziemnym. 3.1. tytuł zgodny z tekstem. 3.2. Krajowa Reprezentacja Polityczna.…