Zrównowazone warunki zycia w zmieniajacym się systemie klimatycznym ZiemiWstęp………..5
Rozdzial I
Planeta w niebezpieczenstwie………..7

1.Przyczyny zmian klimatycznych
2.Skutki i wynikajace z nich zagrozenia zmian klimatycznych

Rozdzial II
Wyzwanie XXI wieku ………..19

1.Strategia ochrony klimatu wedlug Unii Europejskiej
2.Zrównowazony rozwój w XXI wieku – działania i zadania
3.Zmiany gospodarki rolnej i zabezpieczenie zywnosciowe ludzkosci wobec zmian klimatu.
4.Adaptacja do zmian klimatu

Rozdzial III
Nasz wybór

1.Nasza funkcja i starania………..38
2.Poziom wiedzy dotyczacy zmian klimatu, ich przyczyn i skutków – wyniki ankiety

Zakończenie……….. 56
Bibliografia


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>