Analiza stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego na terenie Kalisza w latach 1993-2004.


I Wstęp
II Cel pracy

III Czesc teoretyczna
1. Zanieczyszczenia powietrza
1.1. Źródła zanieczyszczen powietrza
1.2. Podzial zanieczyszczen
1.3. Gazy zanieczyszczajace powietrze
1.4. Zanieczyszczenia pylowe
2. Panstwowy Monitoring Srodowiska
2.1. Podsystem monitoringu powietrza
2.2. Podsystem emisji zanieczyszczen do powietrza
3. Typy stanowisk pomiarowych
3.1. Metody wykonywania pomiarów stezen zanieczyszczen atmosfery
3.2. Zalecane i dopuszczalne metodyki pomiaru stezen zanieczyszczen
4. Manualne metody pomiarów stezen glównych zanieczyszczen powietrza atmosferycznego
5. Zasady okreslania czestosci pomiarów
6. Definicje skrótów i pojec
7. Polozenie geograficzne oraz gospodarka miasta Kalisza

IV Czesc doswiadczalna

1. Stan zanieczyszczenia powietrza na terenie Kalisza w 1993 roku
1.1. Badania chwilowe w Kaliszu
1.2. Opad pylu
2. Stan zanieczyszczenia powietrza w Kaliszu w 1994 roku
2.1. Opad pylu
3. Działalność kontrolna WIOS w zakresię ochrony powietrza
4. Stan zanieczyszczenia powietrza na terenie Kalisza w 1995 roku
4.1. Opad pylu
5. Stan zanieczyszczenia powietrza na terenie Kalisza w 1996 roku
5.1. Opad pylu
6. Stan zanieczyszczenia powietrza w Kaliszu w latach 1997-1998
6.1. Opad pylu w latach (1997-1999)
7. Stan zanieczyszczenia powietrza w 1999 roku
8. Stan zanieczyszczenia powietrza w Kaliszu w 2000 roku
8.1. Opad pylu
8.2. Opad kadmu i olowiu
8.3. Stezenia sezonowe
8.4. Zanieczyszczenie powietrza w rejonie stacji Kalisz-Ratusz na tle wybranych miast poludniowej Wielkopolski
9. Zanieczyszczenie powietrza w 2004 roku

V Podsumowanie
VI Streszczenie
VII Literatura

Uwaga: Brak przypisów.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>