Droga Polski do strefy euro.

26 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp ……….. 5

Rozdział 1.
Droga do wspólnej waluty.

1.1 Euro – wspólna waluta Europy ……….. 7
1.2 Traktat Rzymski ……….. 8
1.3 Plan Wernera ……….. 9
1.4 Traktat z Maastricht ……….. 10
1.4.1 II etap budowy UGW ……….. 12
1.4.2 Kryteria konwergencji ……….. 13
1.4.3 Wprowadzenie Euro ……….. 13


Rozdział 2.
Strefa Euro – funkcjonowanie.

2.1 Europejski System Banków Centralnych ……….. 15
2.2 Teoria Optymalnych Obszarów Walutowych ……….. 16
2.3 Polityka kursowa – ERM II ……….. 17
2.4. Polityka gospodarcza ……….. 18


Rozdział 3.
Polska w strefie euro.

3.1 Wypelnienie przez Polske kryteriów konwergencji ……….. 21
3.2 Monitor opinii publicznej na temat wprowadzenia euro. ……….. 22
3.3 Pozytywne aspekty uczestnictwa Polski w strefie euro. ……….. 26
3.4 Negatywne aspekty uczestnictwa Polski w strefie euro. ……….. 29


Podsumowanie ……….. 34
Bibliografia ……….. 35
Spis rysunków i tabel ……….. 36