Opakowania w transporcie 4.6/5 (10)

20 grudnia 2020 0 Przez administrator

Wstep……….9

I. Cel pracy i zagadnienia metodyczne

1. Cele pracy, problem i hipoteza badawcza………. 11
2. Przedmiot podjetych badan ……….11
3. Zakres pracy ……….11
4. Ogólna charakterystyka wykorzystywanych zródel………. 12
5. Zastosowane metody i techniki badan, analizy, prezentacji wyników………. 12


II. Transport towarów- wykorzystanie róznorodnosci opakowan

1. Wprowadzenie do transportu………. 13
2. Charakterystyka opakowan………. 17
2.2. Opakowania metalowe………. 27
2.3. Opakowania szklane ……….29
2.4. Opakowania z tworzyw sztucznych ……….30
3. Pakowanie produktów ……….32


III. Zabezpieczenie towarów w transporcie – wlasciwe opakowanie

1. Charakterystyka i rodzaje opakowan transportowych ……….34
1.1. Pudla i worki………. 35
1.2. Opakowania metalowe ……….37
1.3. Opakowania drewniane………. 38
1.4. Opakowania z tworzyw sztucznych ……….39
2. Narazenia oddzialujace na ladunki w trakcie transportu………. 39
3. Projektowanie opakowan transportowych………. 41


IV. Znakowanie i identyfikacja jednostek logistycznych

1. Znakowanie opakowan………. 43
1.1. Znaki zasadnicze ……….44
1.2. Znaki niebezpieczenstwa………. 44
1.3. Znaki informacyjne ……….46
1.4. Znaki manipulacyjne ……….46
2. Kodowanie jednostek logistycznych ……….51
2.1. Charakterystyka kodów kreskowych………. 51
2.2. Etykieta logistyczna ……….54
3. Globalne numery identyfikacyjne………. 57


Podsumowanie ……….59
Bibliografia ……….61

Oceń