Polski liberalizm polityczny. Idee i ugrupowania liberalne na polskiej scenie politycznej po 1989 r. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 listopada 2019 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Terminologia i struktura pracy

I.1. Podstawowe założenia……….6
I.2. Pojęcie liberalizmu……….8
I.3. Struktura pracy……….18

Rozdział II
Historia polskiej myśli liberalnej i organizacji liberalnych

II.1. Podłoże……….24
II.2. Zabór rosyjski……….27
II.3. Zabór pruski……….33
II.4. Zabór austriacki……….36
II.5. Emigracja……….38
II.6. II Rzeczpospolita……….39
II.7.PRL……….43

Rozdział III
Doktryna polityczna polskiego liberalizmu po 1989 r.

III.1. Liberalizm ekonomiczny……….47
III.2. Liberalizm demokratyczny – środowisko Gazety wyborczej……….52
III.3. Liberalizm katolicki……….56
III.4. Idee liberalne w programach polskich partii politycznych po 1989 r
III.4. 1. Kongres Liberalno – Demokratyczny……….59
III.4. 2. Unia Demokratyczna, Unia Wolności, Partia Demokratyczna – Demokraci.pl……….62
III.4. 3. Platforma Obywatelska……….66
III.4. 4. Unia Polityki Realnej……….68

Rozdział IV
Ugrupowania liberalne na polskiej scenie politycznej po 1989 r.

IV.1. Kongres Liberalno – Demokratyczny……….71
IV.2. Unia Demokratyczna, Unia Wolności, Partia Demokratyczna – Demokraci.pl
IV.2.1. Unia Demokratyczna……….77
IV.2.2 Unia Wolności……….80
IV.2.3. Partia Demokratyczna……….82
IV.3. Platforma Obywatelska……….86
IV.4. Unia Polityki Realnej……….93

Podsumowanie

V.1. Historia……….98
V.2. „Liberalizm po komunizmie”……….102
V.3. Perspektywa ……….105

Bibliografia……….107
Aneks nr 1……….110

Oceń