Prawo pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym. 4.44/5 (25)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Postępowanie sądowoadministracyjne – uwagi ogólne

Rozdział II
Istota prawa pomocy

Rozdział III
Zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa pomocy

3.1 Udzielenie prawa pomocy osobie fizycznej
3.1.1 Prawo pomocy w pełnym zakresie
3.1.1.1 Zwolnienie od kosztów i opłat
3.1.1.2 Ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika procesowego
3.1.2 Prawo pomocy w zakresie częściowym
3.2. Prawo pomocy dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział IV
Postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy.

Rozdział V
Ograniczenie prawa pomocy.

Rozdział VI
Cofnięcie i wygaśnięcie prawa pomocy.

Zakończenie
Wykaz literatury

Oceń