Przestępstwo stalkingu w polskim systemie prawnym

5 marca 2019 0 Przez administrator


Wstęp…….4

Rozdział I
Definicja oraz charakterystyka stalkingu

1. zdefiniowanie pojęcia stalking…….7
1.1. Rodzaje stalkingu…….9
1.2. Typy stalkerów …….10
1.3. Formy uporczywego nękania …….11
2. Cyberstalking, jako współczesna forma prześladowania…….12
3. Etiologia stalkingu …….21

Rozdział II
Charakterystyka zjawiska stalkingu

1. Skala zjawiska uporczywego nękania.
1.1. W Polsce…….23
1.2. Na świecie……24

Rozdział III
Prawnokarne podejście do zjawiska stalkingu

1.Polska …… 27
1.1 Przestępstwo stalkingu w polskim kodeksie karnym……28
1.2 Ustawowe znamiona czynu ……30
1.3 Przestępstwa towarzyszące ……31
2. Rozwiązania w systemach prawnych na świecie ……56
3. Rola organów ścigania w walce z uporczywym nękaniem……62

Rozdział IV
Profil stalkera oraz ofiary przestępstwa stalkingu

1. Charakterystyka sprawcy przestępstw uporczywego nękania……69
2. Formy nękania stosowane przez sprawców……75
3.Profil ofiary nękania……77
4. Pomoc osobom pokrzywdzonym……80
5. Sposoby walki ze stalkingiem…… 82

Rozdział V
Badania własne

1. Metodologia badań ……83
2. Ankieta ……87
3. Wyniki i ocena 89……

Zakończenie ……100
Bibliografia ……102
Streszczenie
Wykaz tabel