Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w polskim systemie prawnym

22 lutego 2023 0 Przez administrator


Wstęp ………..3

Rozdział 1
Podstawowe pojecia związane z działalnością gospodarczą

1.1. Pojęcie działalności gospodarczej……….. 5
1.2. Przedsiębiorca ………..9
1.3. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej……….. 13

Rozdział 2
Prowadzenie działalności gpospodarczej po 1945 roku

2.1. Początki działalności gospodarczej po II wojnie światowej……….. 16
2.2. Wprowadzenie zasady wolności gospodarczej do polskiego systemu prawnego……….. 17
2.3. Ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce ………..19
2.3.1. Ograniczenia podmiotowe prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce……….. 19
2.3.2. Ograniczenia przedmiotowe prowadzenia działalności w Polsce ………..20

Rozdział 3
Wybrane formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej

3.1. Działalność indywidualna ………..23
3.2. Spółka cywilna……….. 30
3.3. Spółka jawna……….. 33
3.4. Spółka partnerska ………..36
3.5. Spółka komandytowa ………..37
3.6. Spółka komandytowo- akcyjna ………..39
3.7. Spółki kapitałowe ………..42
3.7.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ………..42
3.7.2. Spółka akcyjna ………..43

Podsumowanie……….. 45
Bibligrafia ………..46