Tag: Prawa człowieka i obywatela praca magisterska

Prawa człowieka i obywatela w Polsce oraz instrumenty ich ochrony

Przez administrator

Wstęp Rozdział I Prawa człowieka, a prawa obywatela 1.1. Pojęcie „praw człowieka” i „praw obywatela” 1.2. Prawa jednostki I, II i III generacji 1.3. Kwestia tzw. praw negatywnych (do nieingerencji w wolności) 1.4. Wertykalne i horyzontalne oddziaływanie ochrony praw jednostki Rozdział II Ujęcie praw jednostki w konstytucji RP z 2…

Prawa człowieka i obywatela w Rzeczpospolitej Polskiej (1989 – 2014)

Przez administrator

Wstęp………..3 Rozdział 1 Prawa człowieka: geneza i instytucje ochrony prawnej 1.1. Geneza praw człowieka ………..5 1.2. Rodzaje praw człowieka……….. 10 1.3. Prawa człowieka w systemach ONZ ………..13 1.4. Europejskie standardy praw człowieka ………..21 Rozdział 2 Standardy praw człowieka w III Rzeczpospolitej Polskiej 2.1. Zobowiązania międzynarodowe ………..23 2.2. Ochrona praw i…