Biznes plan gospodarstwa rolniczego.


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Podstawowe wiadomosci biznes planu

1.1 Pojecie, cele i zakres biznes planu……….5
1.2 Cechy biznes planu……….9
1.3 Funkcje biznes planu……….13
1.4 Konstrukcja biznes planu i charakterystyka elementów……….17

Rozdzial II.
Ocena finansowych przedsiewziec rozwojowcych

2.1 Strategia pozyskania środków finansowych……….31
2.2. Sprawozdanie finansowe jako podstawowe źródłoo kondycji ekonomicznej przedsiębiorstwa……….38
2.3 Analiza wskaznikowa……….45
2.4 Metody oceny przedsiewziec rozwojowych……….53
2.5 Analiza progu rentownosci marginesów bezpieczenstwa……….57

Rozdzial III.
Biznes plan gospodarstwa rolniczego

3.1 Streszczenie……….63
3.2 Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa……….63
3.3 Struktura organizacji……….64
3.4 Cele przedsiębiorstwa……….66
3.5 Plan marketingowy……….66
3.6 Plan finansowy……….72
3.7 Analiza SWOT……….79

Zakończenie……….80
Bibliografia……….86
Spis tabel, wykresów i rysunków……….88


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>