Biznes Plan Gabinet Psychoterapii

1. Dane wnioskodawcy       1.1 Podstawowe dane………3 1.2 Podstawowe informacje……… 3 2. Skrócony opis przedsięwzięcia       2.1 Rodzaj proponowanej działalności……… 5 2.2 Skrócone dane dotyczące proponowanej inicjatywy……… 5 3. Projekt przedsięwzięcia       3.1 Przedstawienie projektu……… 6 3.2 Oferta……… 8 3.3 Rynek……… 11 3.4 Więcej

 

Biznes Plan Gabinetu Odnowy i Studia Gimnastycznego.

I Streszczenie kierownicze II Geneza projektu 2.1 Historia firmy 2.2 Zamierzenia na przyszlosc 2.3 Stan prawno-organizacyjny firmy 2.4 Lokalizacja firmy 2.5 Analiza SWOT III Misja i cele strategiczne firmy 3.1 Misja zewnetrzna 3.2 Misja wewnetrzna 3.3 Cele strategiczne 3.4 Cele Więcej

 

Mój pomysl na biznes koncepcja i analiza możliwości rozwoju

Wstęp 1 Profil prawno – organizacyjny firmy. 2 Zaprojektowanie struktury organizacyjnej. 3 Okreslenie docelowego rynku działania oraz wykreowanie oferty rynkowej na docelowym rynku działania . 4 Marketing. 5 Konkurencja. 6 Analiza SWOT. 7 Profil organizacyjno – techniczny. 8 Profil finansowy Więcej

 

Projekt inwestycji budowlanej, przygotowanie do realizacji, ocena oplacalnosci oraz ryzyka inwestycyjnego.

Wstęp ……….3 Rozdzial 1. Projekt inwestycji budowlanej………. 4 1.1 Proces inwestycyjny w budownictwie……….. 5 1.2 Etapy procesu inwestycyjnego………. 8 Rozdzial 2.Ocena oplacalnosci i ryzyka inwestycyjnego………. 23 2.1 Ocena ekonomicznej efektywnosci inwestycji………. 24 Metody uproszczone oceny projektów inwestycyjnych………. 28 2.3 Istota Więcej

 

Biznes Plan – fitness club Fitnes XYZ.

Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1.1. Nazwa, siedziba i forma prawna spólki 1.2. Przedmiot dzialalnosci 1.3. Charakterystyka wlascicieli spólki Rozdzial 2. Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia 2.1. Oferta klubu „Boginie i Herosi” 2.2. Analiza strategiczna (SWOT) 2.3. Analiza pozycji firmy 2.4. Więcej

 

Biznes plan dla gospodarstwa agroturystycznego na terenie gminy XYZ.

Wstęp…………5 Rozdzial I Ogólne informacje o agroturystyce 1.1. Geneza turystyki wiejskiej………… 7 1.2. Pojecie i funkcje agroturystyki …………9 1.3. Czynniki wpływajace na rozwój działalności agroturystycznej …………10 1.4.1. Definicja i podzial podmiotów agroturystycznych …………13 1.4.2 Agroturystyka w polskim ustawodawstwie………… 16 1.4.3 Więcej

 

Biznes plan jako narzędzie planowania i organizacji biznesu

Wstęp………… .3 Rozdzial I. Planowanie działalności gospodarczej. 1.1 Misja przedsiębiorstwa…………6 1.2 Cele organizacji………….7 1.3 Rodzaje planów………….8 Rozdzial II. Pojecie planu biznesowego wedlug autorów. 1.1 Struktura planu biznesowego dla wlascicieli i kierownictwa firmy…………15 1.2 Struktura planu biznesowego dla potrzeb banków i Więcej

 

Biznes Plan rozwoju Stacji Paliw przedsiębiorstwa XYZ Sp. z o. o

Wstęp……….. 4 Rozdzial 1. Istota i znaczenie biznesplanu dla przedsiebiorcy 1.1 Podstawowe funkcje planu finansowo- ekonomicznego……….. 5 1.2 Budowa biznesplanu……….. 6 Rozdzial 2. Przedsiębiorstwa XYZ sp. z o.o- podstawowe informacje 2.1 Zasady współpracy z PKN Orlen S.A………… 11 Rozdzial 3. Więcej

 

Biznes plan biura nieruchomości.

Wstęp Opis przedsiewziecia 2.1 Uslugi proponowane przez firme 2.2 Analiza popytu i podazy Rozdzial 1.Plan Marketingowy Rozdzial 2. Analiza konkurencji Rozdzial 3.Reklama- kampania promujaca Rozdzial 4.Analiza przedsiewziecia-SWOT 6.1 Szanse i zagrozenia 6.2 Silne i slabe strony 6.3 Wnioski Rozdzial 5. Więcej

 

Biznesplan firmy „Schodek” Sp. z o. o.

1. Cel opracowania biznes planu. 2. Prezentacja firmy i profilu jej działalności 3. Glówne dane finansowe 4. Kwalifikacje pracowników 5. Place 6. Wielkosc zatrudnienia w poszczególnych dzialach 7. Klienci 8. Konkurencja 9. Analiza SWOT 10. Prognozy zysków i strat 11. Więcej

 

Biznes plan Spólki Akcyjnej XYZ (branza górnicza).

Wstęp. Rozdzial I. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ……….. 3 1. Dane o przedsiębiorstwie 2. Dane o czlonkach zarzadu 3. Charakterystyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa 4. Oceny i prognozy 5. Analiza danych finansowych Rozdzial II. Misja firmy XYZ S.A………..10 Rozdzial III. Glówne cele Więcej

 

Koncepcja biznesplanu dla nowej firmy kosmetycznej

Wstęp Rozdzial 1 Zastosowanie biznes planu w zarzadzaniu 1.1. Definicja i struktura biznes planu Rozdzial 2 Specyfikacja Malej firmy Rozdzial 3 Przyklad Biznes Planu i jego zastosowanie w zarządzaniu firma kosmetyczna 3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa 3.2. Charakterystyka kadry kierowniczej oraz personelu Więcej

 

Biznesplan firmy internetowej

Wstęp………..4 Rozdzial 1 Podstawy teoretyczne planowania biznesu 1.1. Istota biznesplanu……….. 6 1.2.Funkcje biznesplanu ………..9 1.3.1. Streszczenie ………..16 1.3.2. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ………..17 1.3.3. Analiza strategiczna ………..17 1.3.4. Strategia przedsiębiorstwa ………..18 1.3.5. Plan marketingowy ………..20 1.3.6. Plan działalności operacyjnej ………..22 1.3.7. Więcej

 

Biznes-Plan, Uruchomienie punktu malej gastronomii ,projekt inwestycyjny

1. Dane autora planu 2. Wstęp 3. Lokalizacja projektu 4. Planowany termin rozpoczecia dzialalnosci 5. Opis projektu 6. Analiza rynku 7. Analiza popytu 8. Zatrudnienie i personel 9. Spis podstawowego sprzetu potrzebnego do rozpoczecia dzialalnosci 10. Stan przygotowania inwestycji 11. Więcej

 

Projekt uprawy tymianku pospolitego z zastosowaniem nawozenia dolistnego.

Wstęp 3 Rzodzial 1. Charakterystyka tymianku pospolitego 2.1. Znaczenie gospodarcze…………5 2.2. Charakterystyka surowca i zastosowanie…………. 6 2.3. Wymagania klimatyczno – glebowe…………. 7 2.4. Uprawa roli i przygotowanie stanowiska………… 9 2.5. Siew i rozsada…………. 9 2.6. Pielegnacja i ochrona plantacji…………. 10 Więcej

 

Biznes plan dla działalności gospodarczej na przykładzie gabinetu fizjoterapii.

Streszczenie w jezyku angielskim………4 Wstęp………5 Rozdzial 1. Prezentacja przedsiewziecia. 1.1 Charakterystyka planowanego przedsiewziecia………6 1.2 Formalnosci zwiazane z zalozeniem firmy………6 1.3 Zalozenia wstepne………7 Rozdzial 2. Analiza makroekonomiczna i mikroekonomiczna otoczenia przedsiębiorstwa. 2.1 Otoczenie- firmy konkurencyjne………35 2.2 Charakterystyka odbiorców………35 Rozdzial 3. Plan Więcej

 

Biznes plan Pensjonatu.

Rozdzial 1. Opis przedsiewziecia. 1.1. Cele przedsiewziecia ………..3 1.2. Potrzeby kredytowe……….. 4 Rozdzial 2. Uwarunkowania prawne majace wpływ na realizacje przedsiewziecia………..5 Rozdzial 3. Charakterystyka branzy i kierunki jej rozwoju………..5 Rozdzial 4. Uwarunkowania spoleczno – geograficzne……….. 8 4.1 Atrakcje i zabytki Więcej

 

Biznes plan zakladu fizjoterapeutycznego.

Wstęp……….5 Rozdzial I. Pojecie, definicje i funkcje biznes planu 1. Biznes plan w literaturze przedmiotu……….9 2. Pojecie biznes planu……….14 3. Cechy biznes planu……….21 4. Funkcje biznes planu……….25 Rozdzial II. Budowa biznes planu 1. Struktura biznes planu……….32 2. Plan działalności gospodarczej……….35 Więcej

 

Biznes plan firmy XYZ.

Rozdzial 1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa 1.1. Nazwa, siedziba i forma prawna firmy 1.2. Charakterystyka pracowników firmy 1.4. Zakres dzialalnosci 1.5. Oferta usług wykonywanych przez „XYZ” Rozdzial 2. Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia 2.1. Analiza strategiczna (swot) 2.2. Analiza pozycji firmy 2.3. Więcej

 

Budowa biznes planu na przykładzie Fabryki Mebli

Wstęp………….3 Rozdzial I Prezentacja Fabryki Mebli XYZ S.A. 1.1. Historia firmy………….5 1.2. Przedmiot działalnosci………….5 Rozdzial II Zalozenia strategiczne. 2.1. Analiza strategiczna SWOT………….9 2.2. Strategiczna pozycja firmy………….10 2.3. Misja przedsiębiorstwa………….15 2.4. Cele dlugoterminowe………….16 Rozdzial III Plan techniczny. 3.1. Wyrób i proces Więcej

 

Biznes plan sklepu ‚XYZ’

Rozdzial I. Prezentacja firmy Rozdzial II. Analiza rynku 1. Dostawcy. 2. Odbiorcy. 3. Konkurencja. Rozdzial III. Plan marketingowy 1. Zalozenia planu marketingowego Strategia cenowa Strategia produktu Strategia dystrybucji Strategia reklamowa Rozdzial IV. Prezentacja przedsiewziecia inwestycyjnego 1. Przedmiot przedsiewziecia inwestycyjnego 2. Więcej

 

Biznes plan komisu samochodowego.

Wstęp……… 6 Rozdzial I Charakterystyka planu przedsiewziecia gospodarczego 1. Cele i zadania planu przedsiewziecia gospodarczego. ………6 2. Rodzaje inwestycji………. 7 3. Analiza i ocena efektywnosci przedsiewziec inwestycyjnych………. 8 Rozdzial II Struktura firmy, personelu i kosztów zatrudnienia. 1. Profil i zakres Więcej

 

Biznes plan XYZ – firma cateringowa.

Rozdzial I. Wprowadzenie 1. Nazwa i adres firmy 2. Charakterystyka przedsiewziecia firmy „ Animator” 3. Ogólne uwarunkowania infrastruktury firmy 4. Realia stwarzajace pomyslne rokowania sukcesu 5. Dane osobowe sporzadzajacych biznes plan Rozdzial II. Zakres działania firmy: 1. Cel sporządzenia biznesu Więcej

 

Biznes plan zalozenia sadu wielogatunkowego

1. Opis projektu 2. Okresy zbiorów poszczególnych gat. owoców. 3. Ekonomiczne uzasadnienie inwestycji. 4. Analiza warunków przyrodniczych. 4.1. Warunki klimatyczne. 4.2. Warunki glebowe. 5. Zalecenia agrotechniczne 5.1. Przygotowanie gleby przed zalozeniem sadu. 5.2. Charakterystyka proponowanych odmian dla poszczególnych gatunków. 6. Więcej

 

Biznes plan uruchomienia baru zdrowej zywnosci.

Wprowadzenie……….. 4 Rozdzial 1. Nasz cel ………..5 Charakterystyka pracowników ………..6 Dostawcy ………..7 Nasi konsumenci ………..7 Konkurencja ………..8 Analiza sytuacji: mocne i slabe strony przedsiębiorstwa ………..9 Produkt ………..10 Cena ………..10 Cennik ………..11 Dystrybucja ………..13 Plan promocji ………..14 Plan finansowy ………..17 Zestawienie Więcej

 

Biznes plan przedsiębiorstwa zarzadzajacego nieruchomościami.

1 . Analiza i diagnoza przedsiębiorstwa 3 1 . Paszport przedsiębiorstwa 3 2 . Krótka historia 4 3 . Stan prawny i stosunki wlasnosciowe 5 4 . Organizacja przedsiębiorstwa 6 5 . Zatrudnienie i kadra 7 6 . Potencjal techniczny Więcej

 

Biznes plan na podstawie przedsiębiorstwa produkcyjno handlowo uslugowego XYZ spólka jawna.

Wstęp Rozdzial 1 Cel i zakres pracy 1.1. Biznes plan i jego rola 1.2. Zasada konstrukcji biznes planu 1.3. Miejsce planu marketingowego w strategicznym planowaniu przedsiębiorstwa 1.4. Proces sporzadzania planu marketingowego Rozdzial 2 Baza przygotowawcza do opracowania biznes planu 2.1. Więcej

 

Biznes plan w malej firmie.

Rozdzial I. Podstawowe zasady planowania działalności gospodarczej. 1. Planowanie strategiczne 1.1. Formulowanie strategii 1.2. Struktura strategii firmy 1.3. Planowanie działalności przedsiębiorstwa 1.4. Wizerunek firmy 1.5. Dobra reputacja(goodwill) 2. Bariery rynkowe 3. Lokalizacja 3.1. Wymagania lokalizacyjne 3.2. Procedury wyboru lokalizacji Rozdzial Więcej

 

Biznes plan dla firmy XYZ

Wprowadzenie ………..3 Streszczenie projektu przedsiewziecia 10 Rozdzial I. Profil i zakres działania firmy XYZ 1.1 Historia firmy ………..12 1.2 Misja działalności ………..13 1.3 Podstawowe zasoby……….. 13 1.4 Charakterystyka produktu……….. 14 1.5 Cele i zadania na przyszlosc……….. 14 Rozdzial II. Zalozenia Więcej

 

Biznes Plan. Wsparcie samozatrudnienia- POKL 6.2-Agencja nieruchomości.

Czesc I Opis planowanego biznesu. A.Dane przedsiebiorcy ………..3 B.Merytoryczne przygotowanie przedsiebiorcy……….. 3 C.Charakterystyka planowanego biznesu……….. 4 D.Analiza SWOT ………………….6 E.Planowane zatrudnienie 8 Czesc II Plan marketingowy A.Charakterystyka odbiorców……….. 8 B.Konkurencja na rynku……….. 12 C.Charakterystyka dostawców……….. 13 D.Dystrybucja i promocja ………..14 Więcej

 

Biznes plan uruchomienia firmy zajmujacej się obrotem materialami wybuchowymi i uslugami z tym zwiazanymi

Wstęp…………3 1. Udzialowcy, wklady i majatek spólki…………. 8 2. Cele „xxx” sp. z o.o. …………17 3. Lokalizacja …………18 4. Uslugi i korzysci dla odbiorcy …………20 5. Analiza strategiczna „xxx” sp. z o.o. 5.1. Otoczenie ogólne …………22 5.2. Rynek …………25 5.3. Więcej

 

Biznes plan zalozenia i działalności firmy zajmujacej się produkcja i dystrybucja materialów budowlanych.

1.1.Streszczenie projektu przedsiewziecia 1.2. Profil i zakres działania firmy………. 1 1.2.1. Historia firmy.. …… 1 1.2.2. Zamierzenia na przyszlosc…… 2 1.2.3. Cele i zasady działania firmy………. 3 1.3. Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia………. 3 1.3.1. Analiza strategiczna (SWOT)………. 3 1.3.2. Strategiczna Więcej

 

Biznes Plan jako ocena przedsiewziecia inwestycyjnego na przykładzie przedsiębiorstwa XYZ (przemysl drobiarski)

Wstęp………4 Rozdzial I Pojecie, definicje i funkcje biznes planu………4 1. Pojecie biznes planu………4 2. Definicje i cechy biznes planu………5 3. Funkcje biznes planu………8 Rozdzial II Struktura i nudowa biznes planu………10 1. Struktura biznes planu………10 2. Budowa biznes planu………11 2.1.Streszczenie………11 2.2. Więcej

 

Biznes plan dla budowy hali produkcyjnej w gospodarstwie szklarniowym.

1. Streszczenie planu……….3 2. Charakterystyka firmy………..5 3. Analiza rynku……….6 4. Strategia marketingowa…………7 5. Profil produkcyjny…………10 6. Zarzadzanie………..12 7. Stan finansowy gospodarstwa………..15 8. Wnioski………..21  

 

Biznes plan Odlewni Zeliwa.

Rozdzial I.Rozdzial Wprowadzenie Rozdzial II. Analiza prawna Rozdzial III. Sytuacja spółki w zakresię przepisów o ochronie srodowiska. Rozdzial IV. Rynek odlewów zeliwnych 4.1. Produkcja zeliwa na swiecie i w Polsce 4.2. Charakterystyka branzy odlewniczej w Polsce 4.3. Poziom konkurencyjnosci branzy Więcej

 

Biznes plan przedsiębiorstwa zajmujacego się handlem i wypozyczaniem sprzetu rehabilitacyjnego.

1. Opis przedsiewziecia 1.1 Cel przedsiewziecia ………4 1.2 Uzasadnienie realizacji……… 4 2.Plan marketingowy 2.1 Opis oferowanych towarów i usług ………5 2.2 Charakterystyka rynku……… 8 2.3 Rynek docelowy ………9 2.4. Analiza konkurencji ………10 2.5 Plan sprzedazy……… 10 2.6 Polityka cenowa ………13 Więcej

 

Biznes plan producenta komputerów typu PC oraz serwerów.

Rozdzial I…………1 Zestawienie podsumowujace Rozdzial II. Charakterystyka przedsiębiorstwa…………3 Rozdzial III. Produkt…………5 Asortyment produktu Róznice miedzy produktami firmy Necrosoft® a konkurencja. przemysl Rozdzial IV. Charakterystyka odbiorców…………13 Rozdzial V. Charakterystyka konkurencji…………15 Rozdzial VI. Marketingowy plan działania i taktyki sprzedazy…………18 Rynki docelowe Polityka Więcej

 

Biznes plan producenta wyrobów dziewiarskich.

Rozdzial I. Inormacje o przedsiębiorstwie Forma organizacyjno-prawna Przedmiot dzialalnosci Udzialy w innych podmiotach Historia przedsiębiorstwa Rozdzial II. Opis działalności Wielkosc i struktura produkcji Sprzedaz i marketing Sytuacja prawna majatku Dystrybucja i zaopatrzenie Rozdzial III. Analiza rynku Charakterystyka popytu Charakterystyka podazy Więcej

 

Biznes plan zalozenia i dalszej działalności firmy produkcjacej stolarke okienna z PCV.

1. Streszczenie projektu przedsiewziecia 2. Profil i zakres działania firmy 3. Zalozenia planu strategicznego przedsiewziecia 4. Plan techniczny 5. Plan marketingowy 6. Plan organizacyjny 7. Plan finansowy 8. Wnioski 9. Zalaczniki  

 

Biznes plan malego przedsiębiorstwa na przykładzie firmy XYZ

Wstęp………3 Rozdzial 1 Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce………5 1.1 Definicje małych i srednich przedsiebiorstw 1.1.1. Definicje oparte na kryteriach jakosciowych 1.1.2. Definicje oparte na kryteriach ilosciowych 1.2. Klasyfikacja MSP 1.3. Rola i znaczenie sektora MSP w gospodarce 1.3.1. Więcej

 

Biznes plan zakladu drzewnego.

Streszczenie ………..3 Rozdzial I. Profil i zakres działania przedsiębiorstwa i zakres działania przedsiębiorstwa ………..4 1. Dane do przedsiębiorstwie – Siedziba przedsiębiorstwa – Przedmiot działalności przedsiębiorstwa – Struktura kapitalowa – Zobowiazania 2. Wymagania formalno prawne – Wymagania formalno-prawne Rozdzial II. Plan Więcej

 

Biznes plan gospodarstwa rolniczego.

Wstęp……….3 Rozdzial I. Podstawowe wiadomosci biznes planu 1.1 Pojecie, cele i zakres biznes planu……….5 1.2 Cechy biznes planu……….9 1.3 Funkcje biznes planu……….13 1.4 Konstrukcja biznes planu i charakterystyka elementów……….17 Rozdzial II. Ocena finansowych przedsiewziec rozwojowcych 2.1 Strategia pozyskania środków finansowych……….31 Więcej

 

Biznes plan producenta tkanin

Plan marketingowy ………. 1 Misja i ………ategia ARELAN S.A. ………. 4 Charakterystyka rynku ………. 5 Analiza możliwości zbytu produktów ARELAN S.A. ………. 7 Konkurencja ………. 9 Bilans-Aktywa ………. 10 Bilans-Pasywa ………. 11 Rachunek zysków i ………at ………. 12 Wskazniki efektywnosci Więcej

 

Biznes plan budowy stacji benzynowej.

Wstęp ……….3 Rozdzial I. Podstawowe informacje o inwestycji i przedsiębiorstwie 1.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa i jego otoczenia………. 6 1.2. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa………. 17 1.3. Zakres i cele inwestycji ……….25 1.4. Wybór dostawcy………. 29 1.5. Lokalizacja inwestycji ……….31 Rozdzial II. Podstawowe obszary Więcej

 

Rola biznes planu w nowoczesnym biznesie.

Wstęp ………. 3 Rozdzial I. Zarządzanie organizacja 1.1. Istota i ewolucja teorii zarządzania ……….4 1.2. Funkcje zarządzania ………. 9 1.3. Miejsce planowania w zarządzaniu organizacja ……….13 1.4. Nowoczesna filozofia planowania ……….18 Rozdzial II. Istota biznes planu 2.1. Miejsce biznes planu Więcej

 

Biznes plan gospodarstwa rolno-produkcyjnego

Wstęp Rozdzial 1. Streszczenie projektu przedsiewziecia. 1.1. Struktura biznes planu przedsiewziecia. 1.2. Opis projektu przedsiewziecia. Rozdzial 2. Profil i zakres działania gospodarstwa. 2.1. Dane gospodarstwa. 2.2. Zamierzenia na przyszlosc. 2.3. Misja gospodarstwa. 2.4. Podstawowe cele. 2.5 Pozostale cele i zasady Więcej

 

Biznes plan firmy z branzy stolarki budowlanej

1. Podsumowanie wykonawcze ………. 4 2. Opis przedsiewziecia i celów 2.1. Nazwa i forma prawna ………. 5 2.2. Czynnosci formalne………. 6 2.3. Charakterystyka udzialowców ………. 7 2.4. Misja, cele i zadania………. 8 2.5. Lokalizacja ……….9 3. Opis produktu 3.1. Rodzaje Więcej

 

Biznes plan spółki Mostostal Gdansk na potrzeby wewnetrzne spółki do wdrazania procesów decyzyjnych, jak równiez zewnetrzne, którego celem nadrzednym bedzie staranie się o kredyt inwestycyjny

I. Wprowadzenie Metodologia analiz II. Podsumowanie. III. Prezentacja kredytobiorcy. 1. Informacje adresowe. 2. Historia firmy. 3. Zakres działalnosci. 4. Potencjal przedsiębiorstwa. 5. Struktura organizacyjna. 6. Działania marketingowe. 7. Sytuacja ekonomiczno-finansowa. IV. Prezentacja przedsiewziecia inwestycyjnego. 1. Przedmiot inwestycji. 2. Cele inwestycji. Więcej

 

Biznes Plan otwarcia salonu odnowy biologicznej XYZ.

I. Streszczenie kierownicze.. 1. Wprowadzenie………..4 2. Metodologia analiz………..4 II. Charakterystyka firmy 3. Podstawowe dane………..7 4. Forma organizacyjno prawna i stan wlasnosciowy podmiotu………..8 5. Geneza projektu, charakter przedsiębiorstwa………..8 6. Ocena otoczenia, w którym przedsiebiorstwo bedzie funkcjonowac………..9 7. Podstawowy zakres działalnosci………..10 8. Więcej