Biznes plan sklepu ‚XYZ’

Rozdzial I.
Prezentacja firmy

Rozdzial II.
Analiza rynku

1. Dostawcy.
2. Odbiorcy.
3. Konkurencja.

Rozdzial III.
Plan marketingowy

1. Zalozenia planu marketingowego
Strategia cenowa
Strategia produktu
Strategia dystrybucji
Strategia reklamowa

Rozdzial IV.
Prezentacja przedsiewziecia inwestycyjnego

1. Przedmiot przedsiewziecia inwestycyjnego
2. Cel przedsiewziecia inwestycyjnego
3. Źródła finansowania
4. Harmonogram przedsiewziecia inwestycyjnego

Rozdzial V.
Plan finansowy

1. Planowane koszty
2. Koszty calkowite
3. Planowane przychody
4. Rachunek zysków i strat
5. Bilans firmy

Rozdzial VI.
Wnioski
Spis tabel


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>