Biznes plan Spólki Akcyjnej XYZ (branza górnicza).


Wstęp.

Rozdzial I.
Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa ……….. 3

1. Dane o przedsiębiorstwie
2. Dane o czlonkach zarzadu
3. Charakterystyka działalności gospodarczej przedsiębiorstwa
4. Oceny i prognozy
5. Analiza danych finansowych


Rozdzial II.
Misja firmy XYZ S.A………..10

Rozdzial III.
Glówne cele i zadania firmy XYZ S.A………..11.

Rozdzial IV.
Analiza SWOT………..22.

1. Szanse i zagrozenia
2. Lista problemów


Rozdzial V.
Model sfer działania firmy XYZ S.A………..27.

Rozdzial VI.
Model danych firmy XYZ S.A………..31.

Rozdzial VII.
Model funkcji firmy XYZ S.A………..39.

Rozdzial VIII.
Model procesów firmy XYZ S.A………..50.

Propozycje rozwiazan problemowych………..54

 
POBIERZ WSZYSTKIE Z KATEGORII

[collapse]

ZOBACZ WSZYSTKIE Z PODANEJ KATEGORII

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Regulamin strony