Europejski System Banków Centralnych


Wstęp…………. 1

Rozdzial I
Zagadnienia wprowadzajace

1. Geneza i etapy rozwoju Unii Walutowej
1.1 Plan Wernera ………….. 4
1.2 Europejski System Walutowy i Jednolity Akt Europejski …………. 5
1.3 Plan Delorsa …………. 7
2. Podstawy prawne Unii Walutowej – Traktat z Maastricht …………. 12
3. Warunki przystapienia do Unii Gospodarczej i Walutowej ………….. 19
4. Instytucje Unii Walutowej poprzedzajace ESBC …………. 23
4.1 Komitet Walutowy …………. 23
4.2 Komitet Ekonomiczno-Finansowy …………. 24
4.3 Europejski Instytut Walutowy …………. 26


Rozdzial II
Korzysci i koszty przystapienia do strefy euro

1. Euro efektem Unii Walutowej – korzysci …………. 29
2. Skutki wprowadzenia nowej waluty europejskiej………….. 32
3. Plusy i minusy przystapienia Polski do strefy euro …………. 37
4. Mozliwe scenariusze wchodzenia Polski do strefy euro w warunkach obecnego kryzysu finansowego ………….. 44


Rozdzial III
Europejski System Banków Centralnych z Europejskim Bankiem Centralnym

1. Zmiany dotyczace zasad funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej wprowadzone Traktatem z Lizbony ………….. 49
2. Cele Europejskiego Systemu Banków Centralnych …………. 52
3. Instrumenty działania narodowych banków centralnych…………. 56
4. Niezaleznosc EBC oraz narodowych banków centralnych …………. 60
4.1. Niezaleznosc funkcjonalna …………. 61
4.2. Niezaleznosc instytucjonalna …………. 61
4.3. Niezaleznosc personalna …………. 62
4.4. Niezaleznosc finansowa …………. 64
5. Realizacja polityki pienieznej Eurosystemu przez EBC …………. 64
6. Organizacja EBC …………. 71
6.1. Rada Prezesów …………. 72
6.2. Zarzad …………. 75
6.3. Rada Ogólna …………. 77
6.4. Prezes EBC 79
6.5. Kapital ………….. 79


Rozdzial IV
Integracja NBP z ESBC

1. Zakres koniecznych zmian ustawodawczych ………….. 83


Podsumowanie …………. 87
Bibliografia …………. 90


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>