Funkcjonowanie jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie Gminy Klimontów w latach 2009-2013 4.37/5 (27)

1 marca 2019 Off Przez administrator

Wstęp………..3

Rozdział I
Założenia ustrojowe samorządu gminnego

1.1.Gmina podstawową wspólnotą samorządową……….. 4
1.2.Formy prawne decydowania mieszkańców o sprawach gminy ………..7


Rozdział II
Funkcjonowanie samorządu gminnego

2.1.Rada gminy i jej zadania ………..10
2.2.Wójt gminy i jego zadania……….. 18
2.3.Urząd gminy i jego funkcjonowanie……….. 24


Rozdział III
Ogólna charakterystyka Gminy Klimontów

3.1.Sieć osiedleńcza gminy ………..32
3.2.Struktura demograficzna ludności gminy ………..39
3.3.Struktura organizacyjna Gminy Klimontów……….. 43
3.4.Analiza SWOT Gminy Klimontów……….. 47


Rozdział IV
Baza materialna i finansowa samorządu gminnego w Klimontowie

4.1.Składniki mienia Gminy Klimontów ………..52
4.2.Stanowienie i wykonanie budżetu gminy……….. 53
4.3.Źródła dochodów samorządu gminnego ………..55
4.4.Wydatki samorządu gminnego ………..63


Zakończenie ………..74
Bibliografia ………..75
Spis tabel, wykresów i rysunków ………..77

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto