Harmonogramowanie pracy środków transportu w przewozach materiałów sypkich za pomocą mateody PERT.

6 grudnia 2021 0 Przez administrator


1. Wstęp

2. Cel i zakres pracy

3. Przegląd literatury
3.1. Transport na tle gospodarki
3.2. Transport materiałów sypkich
3.2.1. Charakterystyka przedmiotu transportu
3.2.2. Charakterystyka wykorzystywanych środków transportu
3.3.3. Unormowania prawne
3.3. Harmonogramowanie
3.3.1.Ogólna charakterystyka harmonogramów
3.3.2. Metody tworzenia harmonogramów

4. Harmonogramowanie pracy środków transportu

4.1. Charakterystyka analizowanego problemu
4.2. Koncepcja rozwiązania problemu
4.3. Rozwiązanie problemu

Podsumowanie i wnioski
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel