Imprezy masowe. Prawa i obowiązki policji. 4.41/5 (22)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp………. 4

Rozdział 1.
Bezpieczeństwo imprez masowych. Zagadnienia wprowadzające.

1.1. Bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej w kontekście bezpieczeństwa narodowego………. 10
1.2. Zjawisko chuligaństwa stadionowego w polsce. Zarys problemu ……….14
1.2.1. Chuligaństwo stadionowe na świecie jako geneza zjawiska w Polsce ……….14
1.2.2. Chuligaństwo stadionowe w polsce w ujęciu historycznym………. 15
1.3. Regulacje dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych ……….20
1.3.1. Regulacje dotyczące imprez masowych w xx-leciu międzywojennym oraz w okresie PRL. Ujęcie historyczne ……….20
1.3.2. Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z 1997 r. I 2009 r. ………. 21
1.3.3. Regulacje dotyczące „imprezy masowej podwyższonego ryzyka” jako reakcja organów państwowych na narastający problem braku bezpieczeństwa podczas imprez masowych ……….30
1.4. Impreza masowa a zgromadzenie publiczne………. 35


Rozdział 2.
Prawa i obowiązki policji podczas zabezpieczania imprez masowych

2.1. Podstawowe zadania i uprawnienia policji ……….42
2.2. Działania policji związane z zabezpieczeniem imprezy masowej………. 47
2.2.1. Podstawy prawne zabezpieczenia imprez masowych przez policję oraz działania związane ze zbieraniem informacji na temat imprez masowych, przygotowaniem oraz koordynacją ich zabezpieczania ……….47
2.2.2. Aspekty praktyczne zabezpieczenia przebiegu imprezy masowej ……….54
2.3. Współpraca z innymi służbami oraz organizatorem podczas zabezpieczania imprez masowych………. 61
2.3.1. Współpraca z innymi służbami………. 61
2 3.2. Współpraca ze służbami informacyjnymi oraz porządkowymi organizatora imprezy ……….67


Rozdział 3.
Praktyczne zagadnienia związane z zabezpieczeniem imprez masowych przez policję

3.1. Praca policji w trakcie zabezpieczenia imprezy masowej EURO2012 ……….70
3.1.1. Przygotowania do zabezpieczenia turnieju euro2012 przez policję………. 71
3.1.2. Zabezpieczenie turnieju EURO 2012………. 74
3.1.3. Zabezpieczenie imprez masowych w świetle danych statystycznych (2012-2014) ……….77
3.2. Zabezpieczenie procesowe imprezy masowej, przestępstwa popełniane podczas i w związku z imprezami masowymi………. 79
3.2.1. Czyny karalne popełniane podczas imprez masowych ……….80
3.2.2. Praca funkcjonariuszy pionu dochodzeniowo- śledczego………. 84


Zakończenie………. 87
Bibliografia……….89
Spis zdjęć ……….97
Spis wykresów ……….97
Spis rysunków ……….98
Załączniki………. 98

Oceń