Instytucja Rady Stanu w polskich rozwiązaniach ustrojowych w XIX i XX wieku. 4.27/5 (15)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Rada Stanu w Księstwie Warszawskim

1.1 Rada Stanu na tle przepisów konstytucyjnych
1.2 Skład i organizacja
1.3 Kompetencje
1.4 Funkcjonowanie


Rozdział II
Rada Stanu – w Królestwie Polskim w latach 1815–1867

2.1. I Rada Stanu
2.2. II Rada Stanu
2.3. III Rada Stanu


Rozdział III
Instytucja Rady Stanu w czasie I wojny światowej

3.1. Tymczasowa Rada Stanu w Królestwie Polskim 32
3.2. Rada Stanu w 1918 r


Zakończenie
Bibliografia
Akty prawne
Literatura
Źródła internetowe
Czasopisma

Oceń