Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresie skutecznej negocjacji

Wstęp

Rozdział 1.
Rola Policji w państwie w zakresie negocjacji
      1.1. Pojęcie kompetencji oraz kompetencje funkcjonariuszy Policji
1.2. Negocjacje w Policji
1.2.1. Definicja negocjacji
1.2.2. Fazy negocjacji
1.2.3. Style i rodzaje negocjacji
1.2.4. Rola negocjacji u funkcjonariuszy Policji
1.2.5. Praktyczne umiejętności negocjacji u funkcjonariuszy Policji

Rozdział 2.
Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresie negocjacji – podstawy metodologiczne
      2.1. Przedmiot i cel badań
2.1.1. Przedmiot badań
2.1.2. Cel badań
2.2. Problemy badawcze i hipotezy
2.2.1. Problemy badawcze
2.2.2. Hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.3.1. Metody badawcze
2.3.2. Technika i narzędzia badawcze
2.4. Obszar i organizacja badań
2.4.1. Obszar badań
2.4.2. Organizacja badań

Rozdział 3.
Omówienie wyników badań
      3.1. Rezultat badań empirycznych
3.2. Wnioski z przeprowadzonych badań

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków, tablic
Załączniki (ankieta)