Nadzór nad dzialalnoscia jednostek samorządu terytorialnego.


Wstęp ……….3

Rozdzial I.
Zarys organizacji administracji publicznej ……….5

1.1. Pojecie administracji publicznej
1.2. Administracja rzadowa
1.3. Podmioty administrujace

Rozdzial II.
Jednostki samorządu terytorialnego……….21

2.1. Pojecie i podzial jednostek samorządu terytorialnego w Polsce
2.2. Gmina
2.3. Powiat
2.4. Województwo

Rozdzial III.
Nadzór i kontrola w prawie administracyjnym……….48

3.1. Pojecie kontroli
3.2. Pojecie nadzoru

Rozdzial IV.
Struktura prawna nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego………. 74

4.1. Zagadnienia ogólne nadzoru nad samorzadem terytorialnym
4.2. Nadzór na samorzadem gminnym
4.3. Nadzór nad samorzadem powiatowym
4.4. Nadzór nad samorzadem województwa

Zakończenie ……….100
Bibliografia

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>