Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego.


Wstęp.

Rozdzial I
Ustrój samorządu terytorialnego.

1.1 Rys historyczny.
1.2 Pojecie i istota samorządu terytorialnego.
1.3 Pojecie i cechy gminy.


Rozdzial II
Organy gminy i ich kompetencje.

2.1 Rada gminy jako organ stanowiacy.
2.2 Wójt ( burmistrz, prezydent miasta ) jako organ wykonawczy.


Rozdzial III
Zadania samorządu gminnego.

3.1 Zadania wlasne gminy.
3.2 Zadania zlecone gminy.


Rozdzial IV
Nadzór nad samorzadem terytorialnym.

4.1 Istota i zakres nadzoru.
4.2 Środki nadzoru.
4.3 Sadowa ochrona samodzielnosci gminy.


Zakończenie.
Literatura.
Akty prawne.
Orzeczenia.


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>