Nowoczesny i rewolucyjny przywódca

Wstęp………2

Rozdział I
Istota przywództwa
   1. Ewolucja poglądów na temat przywództwa……… 4
2. Definicja przywództwa………15
3. Zarządzanie vs przywództwo……… 19

Rozdział II
Wybrane koncepcje i style przywództwa
   1. Podział, definicje oraz rodzaje władzy……… 23
2. Podejście kwalifikacyjne ………29
3. Podejście behawioralne……… 32
4. Podejście sytuacyjne ………37
5. Przywództwo transakcyjne i transformacyjne……… 40
6. Lider w organizacji ………44
7. Zadania lidera w czasie wprowadzenia gwałtownych zmian w organizacji……… 48

Rozdział III
Jack Welch – Charyzmatyczny dyrektor General Ectric
   1. General Electric i jej sukces rynkowy ………49
2. Sylwetka Jacka Welcha ………50
3. Największe sukcesy Welcha jako przywódcy ………52

Spis fotografii, rysunków i tabel ………57