Pozycja prawna i rola Narodowego Banku Centralnego


Wstęp………..5

Rozdzial I
Geneza i ewolucja Narodowego Banku Polskiego jako podmiotu polityki pienieznej

1.1. Historia Narodowego Banku Polskiego………..7
1.1.1. Poczatki Banku Polski………..7
1.1.2. Bank Polski w okresie miedzywojenny………..8
1.1.3. Ewolucja Narodowego Banku Polskiego po II wojnie swiatowej………..9
1.1.4. Narodowy Bank Polski w 1985 roku………..11
1.2. Reforma systemu bankowego w latach 1986-1990………..11
1.3. Narodowy Bank Polski po roku 1989………..12
1.4. Narodowy Bank Polski w roku 1997………..15


Rozdzial II
Narodowy Bank Polski jako Bank Centralny

2.1. Zasady ogólne działalności i funkcje Narodowego Banku Polskiego………..16
2.2. Glówne cechy polityki Narodowego Banku Polskiego………..24
2.3. Struktura organizacyjna………..29
2.4. Gospodarka finansowa Narodowego Banku Polskiego………..42


Rozdzial III
Instrumenty polityki pienieznej Narodowego Banku Polskiego.

3.1. Stopy procentowe………..45
3.2. Operacje otwartego rynku………..50
3.3. Obowiazkowe rezerwy………..50
3.4. Operacje kredytowo – depozytowe………..51
3.5. Kursy walutowe………..52


Zakończenie………..54
Literatura………..56


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>