Udział sil zbrojnych w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego Polski.


Wstęp………..3

Rozdzial I
Rola i zadania Sil zbrojnych w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego Polski………..6

1. Wsparcie policji w działania ch na rzecz bezpieczenstwa i porzadku publicznego
2. Działania wojska w sytuacjach kryzysowych na terenie kraju
3. Rola Sil Zbrojnych w zwalczaniu terroryzmu
4. Oczyszczanie terenów z materialów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego
5. Wojsko a stany nadzwyczajne w panstwie

Rozdzial II
Zadania rodzajów Sil Zbrojnych i samodzielnych formacji w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego………..21

1. Zadania Wojsk Ladowych w zapewnieniu bezpieczenstwa na terenie Polski
2. Zadania Sil Powietrznych w zapewnieniu bezpieczenstwa na terenie Polski
3. Zadania Marynarki Wojennej w zapewnieniu bezpieczenstwa na terenie Polski
4. Zadania Wojsk Specjalnych w zapewnieniu bezpieczenstwa na terenie Polski
a. Inspektorat Wsparcia Sil Zbrojnych
b. Inspektorat Wojskowej Sluzby Zdrowia
c. Zandarmeria Wojskowa
d. Sluzba Kontrwywiadu Wojskowego
e. Sluzba Wywiadu Wojskowego

Rozdzial III
Możliwości zwiększenia udzialu sil zbrojnych w zapewnieniu bezpieczenstwa wewnetrznego………..35

1. Możliwościprawne
2. Zmiany w wyposazeniu i uzbrojeniu
3. Ukierunkowanie szkolenia na bezpieczenstwo wewnetrzne

Zakończenie………..48
Bibliografia…………50

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>