Wpływ alkoholizmu na funkcjonowanie rodziny

24 kwietnia 2022 0 Przez administrator


Wstęp …………4

Rozdział 1
Problem alkoholizmu na podstawie literatury przedmiotu

1.1. Pojęcia i typologia alkoholizm…………. 6
1.2. Fazy rozwoju uzależnienia i jego uwarunkowania…………8
1.3. Problemy zdrowotne i społeczne związane z uzależnieniem od alkoholu …………11
1.4. Przyczyny powstawania uzależnień od alkoholu………… 21
1.5. Skutki alkoholizmu………… 24
1.6. Profilaktyka i terapia …………30

Rozdział 2
Wybrane aspekty związane z funkcjonowaniem rodzin w świetle literatury

2.1 Definicja rodziny. Rodzina jako grupa i instytucja społeczna …………33
2.2 Funkcje i znaczenie rodzinny …………36
2.3 Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny………… 41
2.4 Rola rodziny w rozwoju psychospołecznym dziecka………… 47
2.5 Problemy rodziny w XXI wieku …………50

Rozdział 3
Metodologia badań własnych

3.1. Przedmiot i cel badań …………59
3.2. Problemy badawcze…………61
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze …………64
3.4. Organizacja i teren badań …………68

Rozdział 4
Analiza wyników badań własnych

4.1 Problem alkoholizmu w świetle badań………… 75
4.1.1 Wiedza o alkoholizmie …………75
4.1.2 Nadużywanie alkoholu i jego ujemny wpływ na rodzinę………… 82
4.1.3. Negatywne skutki spożywania alkoholu………… 85
4.1.4. Pomoc i wsparcie w razie problemów alkoholowych…………94

Zakończenie ……96
Bibliografia …….98
Załącznik …….103