Zwalczanie szpiegostwa przez polski kontrwywiad po 1989 r. Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

10 lutego 2020 Off Przez administrator

Wstęp

Rozdział I
Służby specjalne – typologia, pojęcia i definicje

1.1. Służby specjalne: wywiad i kontrwywiad, działania operacyjno – rozpoznawcze.
Teoria działań służb specjalnych
1.2. Zagrożenia wywiadowcze – metody i formy działania współczesnej służby wywiadu

Rozdział II
Rosyjskie służby wywiadu – struktura, zadania, formy działalności

2.1. Służba Wywiadu Zagranicznego Federacji Rosyjskiej – organizacja, zadania, metody i formy działania
2.2. Główny Zarząd Wywiadowczy (GRU) – organizacja i charakterystyka działalności
2.3. Metody i formy działalności współczesnych rosyjskich służb wywiadu

Rozdział III
Kontrwywiad Urzędu Ochrony Państwa i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

3.1. Kontrwywiad Urzędu Ochrony Państwa
3.2. Zagrożenia wywiadowcze ze strony rosyjskich służb wywiadu
3.3. Afery szpiegowskie zlikwidowane przez polskie służby kontrwywiadu po 1989 r.

Zakończenie
Bibliografia
Streszczenie

Oceń