Kategoria Budownictwo i Architektura

Niezawodnosc modeli obiektów technicznych


Wprowadzenie………2

Cel i zakres pracy………5

Rozdzial 1.
Ogólna postac niezawodnosciowego modelu obiektu
technicznego………8

Rozdzial 2.
Zasady budowy szczególowych postaci niezawodnosciowych
modeli obiektów technicznych………124.1. Przebieg procesu modelowania………12
4.2. Zasady budowy modelu nominalnego………14
4.3. Zasady budowy modelu matematycznego………23


Rozdzial 3.
Metody badan niezawodnosciowych modeli obiektów
...

Czytaj więcej

Utrzymanie sprawnosci jakosciowej maszyn dla budownictwa.


Wstęp

Rozdzial 1.
Znaczenie maszyn budowlanych we wspólczesnym swiecie

1.1. Rola jednostek badawczo – rozwojowych w rozwoju krajowego przemyslu maszyn budowlanych
1.2. Standaryzacja w przemysle maszyn budowlanych
1.3. Zasady kwalifikacji maszyn i urzadzen dla budownictwa w Polsce
1.4. Zasady oceny zgodnosci i douszczania do obrotu maszyn i urzadzen budowlanych w UE
1.5. TPM – Kompleksowe Produktywne Utrzymanie Maszyn
1.5.1. Zarządzanie utrzymaniem maszyn
1.5.2. Zapobiegawcze utrzymanie maszyn
1.5.3. Obsługa korekcyjna
1.5.4. Podstawowa koncepcja Kompleksowego Produktywnego Utrzymania Maszyn – TPM
1.6...

Czytaj więcej

Realizacja procesów inwestycyjno-budowlanych w systemie Project Management

Wstęp………..2

Rozdzial 1.
Projekt………..2

1.1. Cykl zycia projektu
1.2. Zarządzanie projektami (Project Management)
1.3. Od zarządzania projektami do zarządzania przez projekty
1.4. Procesy zarządzania projektami
1.5. Omówienie procesów zarządzania projektami

Rozdzial 2.
Project Manager na przykładzie sektora inwestycyjno-budowlanego………..14

2.1. Istota formuly PM w sektorze budowlanym
2.2. Podstawowe zadania kierownika przedsiewziecia inwestycyjnego (Project Manager)
2.3...

Czytaj więcej

Docieplanie budynków metoda lekka mokra


Wstęp………3

Rozdzial I.
Docieplanie budynków metoda lekka, mokra – zasady ogólne………4

1. Wspólczynnik przenikania ciepla k – wskazniksezonowego
zapotrzebowania na cieplo e………4
2. Podstawowe zasady termorenowacji………9
3. Podstawowe zasady projektowania docieplen ………10
4. Wazniejsze materialy do izolacji cieplnej budynku………12


Rozdzial II.
Warunki techniczne wykonania robót………18

1. Zasady ogólne………18
2. Przygotowanie podloza do prac dociepleniowych………22


Rozdzial III.
Szczególowy opis metody docieplania………26

Rozdzial IV
. Tynki wspólczesne………40

Rozdzial V.
Wskazniki zuzycia materialów………45

Rozdzial VI.
Wykonczenie systemu za pomoca plytek...

Czytaj więcej

Projektowanie i wymiarowanie stropów drewnianych


1. Wstęp

1.1. Od jaskin do budowania
1.2. Czlowiek i architektura
1.3. Rola architektury


2. Stosowane materialy do wznoszenia budowli

2.1. Kamien naturalny
2.2. Drewno
2.3. Ceramika budowlana
2.4. Stal
2.5. Beton
2.6. Zelbet


3. Zastosowanie drewna w budownictwie

3.1. Budowa drewna
3.2. Rodzaje drewna uzywanego w budownictwie
3.3. Wlasciwosci techniczne drewna
3.3.1. Sklad chemiczny
3.3.2. Wlasciwosci fizyczne
3.3.3 Wlasciwosci mechaniczne
3.4. Cechy drewna
3.5. Zastosowanie konstrukcji drewnianych
3.6. Ochrona drewna


4. Rodzaje stropów

4.1. Charakterystyka ogólna
4.2 Podzial stropów


5...

Czytaj więcej

Skurcz i pecznienie materialów budowlanych


Wstęp..
………3

Rozdzial I.
Podzial i wlasciwosci materialów budowlanych…….4

1. Podzial materialów
budowlanych…….4
2. Wlasciwosci materialów
budowlanych…….5


Rozdzial II.
Skurcz i pecznienie materialów budowlanych…….8

1. Wiadomosci ogólne………
9
2. Skurcz i pecznienie..
………10


Rozdzial III.
Skurcz i pecznienie drewna..
………13

1. Wiadomosci ogólne o
drewnie…….13
2. Skurcz
drewna..
………15
3. Pecznienie
drewna..
………16


Rozdzial IV.
Skurcz i pecznienie betonu..
………17

1. Skurcz i pecznienie
betonu…….17
2. Skurcz
pianobetonu..
………27
3. Dylatacje konstrukcji podlóg betonowych..
………27


Rozdzial V.
Skurcz
ceramiki…….33

1. Wiadomosci ogólne..
………33

Czytaj więcej

Roboty zagospodarowania placu budowy pod budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z kosztorysem robót.

Wstęp………3

Wiadomosci ogólne………4

Rozdzial 1
Zagospodarowanie placu budowy………6

1.Ogrodzenie………6
2.Odwodnienie terenu………11
3.Tymczasowe drogi dojazdowe………12
4.Drogi i przejscia dla pieszych………16
5.Place skladowe i magazyny………17
6.Budynki administracyjno-socjalne………22
7.Doprowadzenie wody………24
8.Instalacje elektryczne………25
9.Instalacje gazowe………27
10.Urzadzenia produkcyjne………27
11.BHP i bezpieczenstwo przeciwpozarowe na budowie………29


Wnioski………31
Opis techniczny placu budowy………32
Aneks – Kosztorys………34
Bibliografia………48

 
Czytaj więcej

Sufity podwieszane i ich rodzaje


Wstęp………..3

Rozdzial I
Historia architektury sklepien na przelomie
wieków………4

Rozdzial II
Sufit jako czesc skladowa stropu……..15

Rozdzial III
Sufity i ich rodzaje oraz technologie wykonania……..18

1. Co to sa sufity podwieszone i kiedy się je stosuje?……..18
2. Rodzaje sufitów podwieszonych……..19
3. Wymagania uzytkowe stawiane sufitom podwieszonym……..19
4. Wykonanie pólfabrykatów do sufitów podwieszonych……..24
5. Lekkie sufity podwieszone i okladziny sufitowe……..26
6. Przygotowanie obiektów budowlanych do zamontowania lekkich sufitów podwieszonych……..37
7. Zasady transportu i skladowania elementów sufitów podwieszonych………..38
8...

Czytaj więcej

Strop plytowy zelbetonowy. Wymiarowanie i wykonawstwo.


Wstęp…….3

1.1. Zastosowanie betonu i zelbetu w budownictwie……. 3
1.2. Rodzaje betonów…….4
1.3. Wlasciwosci betonu……. 5
1.4. Zelbet…….7
1.4.1. Wspólpraca betonu i stali……. 7
1.5. Zasady rozmieszczenia pretów zbrojenia w zelbecie……. 10


Rozdzial 1
Stropy…….13

Rozdzial 2
Stropy plytowe, zelbetowe i ich wykonawstwo…….16

Rozdzial 3
Wymiarowanie stropów plytowych, zelbetowych. Przykladywymiarowania stropów plytowych…….24

4.1. Zasady wymiarowania metoda stanów granicznych……. 24
4.2. Projektowanie plyt…….25
4.3. Glebokosc oparcia plyt…….26
4.4. Konstruowanie plyt…….26
4.5. Przyklad obliczenia……. 30


Wnioski…….32

Literatura…….33

 
Czytaj więcej

Projektowanie i wykonawstwo scian ceglanych


Wstęp…….3

Rozdzial 1

Historia materialów budowlanych (do wykorzystania czasucegly)…….4


Rozdzial 2

Rodzaje elementów konstrukcji budowlanych i ich praca……. 6


Rozdzial 3

Mury i sciany ceglane……. 10


Rozdzial 4

Wykonawstwo scian murowanych…….15


Rozdzial 5

Projektowanie scian murowanych……. 20


Rozdzial 6

Przykladowe zuzycie materialów na 1 m3 muru……. 28


Wnioski…….29

Literatura…….30

 
Czytaj więcej

Porównanie kosztów wykonania schodów betonowych stalowych i drewnianych


Wstęp…….3

Rozdzial I.
Schody i ich rodzaje……4

1. Podzial schodów…….5
2.Stopnie…….11


Rozdzial II.
Schody betonowe……16

Rozdzial III.
Schody stalowe……18

Rozdzial IV.
Schody drewniane……20

Rozdzial V.
Wykanczanie schodów…….23

1. Wykanczanie schodów betonowych…….23
2. Wykanczanie schodówstalowych……25
3. Wykanczanie schodów drewnianych…….26


Rozdzial VI.
Naprawa schodów…….27

1. Rodzaje uszkodzen i sposoby naprawiania……27
2. Obnizanie i poszerzanie stopni……32
3. Rodzaje uszkodzen i sposoby naprawiania balustrad i poreczy 34
4. Budowanie schodów…….36


Rozdzial VII.
Porównanie kosztów wykonania……39


Zakończenie…….40
Bibliografia…….41

 
Czytaj więcej

Slupy zelbetowe

Wstęp………3

Rozdzial I.
Slupy zelbetowe………4

Rozdzial II.
Zastosowanie slupów w konstrukcjach szkieletowych………15

1.Wiadomosci ogólne………15
2.Zasady sytuowania i zestawiania elementów………18
3.Konstrukcje slupowo-belkowe monolityczne………19
4.Konstrukcje slupowo-belkowe prefabrykowanejednokondygnacyjne………23
5.Konstrukcje slupowo-belkowe prefabrykowanewielokondygnacyjne………28
6.Konstrukcje slupowo-plytowe………30


Przyklady………. 31

Bibliografia……… 47

 
Czytaj więcej

Stropy gestozebrowe


Wstęp……..3

Rozdzial I.
Materialy stosowane do wznoszenia budowli……..5

1.1. Kamien naturalny……..5
1.2. Drewno……..5
1.3. Ceramika budowlana……..5
1.4. Stal……..6
1.5. Beton………7
1.6. Zelbet……..7


Rozdzial II.
Rodzaje stropów……..8

2.1. Charakterystyka ogólna……..8
2.2. Podzial stropów……..9


Rozdzial III.
Stropy gestozebrowe i ich wykonawstwo……..12

3.1. Wiadomosci ogólne……..12
3.2. Rodzaje stropów drewnianych……..14


Rozdzial IV.
Konstruowanie i obliczanie stropów gestozebrowych 24Rozdzial V.
Wymiarowanie stropów gestozebrowych.

Przyklady……..30

Wnioski……..31

Bibliografia……..76

 
Czytaj więcej

Zastosowanie róznego rodzaju cementu w budownictwie


Rozdzial I.
Cementy…….3

1.1. Wiadomosci ogólne…….3
1.2. Wlasciwosci cementów…….10


Rozdzial II.
Podzial cementów…….15

2.1. Rodzaje cementów…….15
2.2. Cementy specjalne…….20


Rozdzial III.
Odksztalcenia i wlasciwosci cementu…….26

3.1. Badanie podstawowych wlasciwosci cementów…….26
3.2. Wiazanie i twardnienie…….31
3.3. Skurcz i pecznienie…….32
3.4. Stalosc objetosci…….34
3.5. Wietrzenie…….34
3.6. Wpływ czynników chemicznych…….36


Rozdzial IV.
Zastosowanie cementu…….40Wnioski…….47
Bibliografia…….48

 
Czytaj więcej

Stropy belkowo-stropowe

1. Wstęp……..3

2. Elementy konstrukcyjne budynków……..6

3. Stropy belkowo plytowe – wykonawstwo…….11

4. Wymiarowanie stropów belkowo-plytowych…….24

5. Przyklad wymiarowania stropu belkowo-plytowego…….31

6. Rysunki do obliczen…………..38

7.Wnioski………….39

8. Wykazliteratury…………..40

 
Czytaj więcej

Wspólpraca stali i betonu


Wstęp ………3

Rozdzial I.
Wspólpraca stali i betonu ………5

Rozdzial II.
Stal zbrojeniowa ………7

a) produkcja stali ………10
b) rodzaje stali ………11
c) przygotowanie stali do zbrojenia ………13


Rozdzial III.
Rodzaje zbrojen ……… 21

a) plyty ………21
b) belki ………23
c) slupy ………26
d) ramy………29


Rozdzial IV.
BHP i odbiór ………30

Wnioski ………32
Literatura ………33

 
Czytaj więcej

Oklady scienne i podlogowe z naturalnych materialów kamiennych


Wstęp………3

Rozdzial I.
Naturalne materialy kamienne.

1. Wiadomosci ogólne………4
2. Materialy budowlane z kamienia……… 4


Rozdzial II.
Okladziny kamienne.

1. Okladanie scian kamieniem naturalnym………7
2. Okladanie scian marmurem……… 14


Rozdzial III.
Okladanie scian i podlóg.

1. Materialy do ukladania plytek………17
2. Ukladanie plytek na scianie i podlodze………18
3. Naprawa powierzchni okladanych………29


Wnioski………31
Bibliografia………32

 
Czytaj więcej

Nowoczesne techniki malarskie z uwzglednieniem tapet natryskowych kromoflex


Wstęp………3

Rozdzial I.
Materialy malarskie………4

Rozdzial II.
Malowanie farbami………9

1. Wiadomosci ogólne………9
2. Techniki malarskie
tradycyjne………12
3. Malowanie fluatami………14
4. Malowanie enakustyczne (woskowe)………15
5. Malowanie "fresco"………15
6. Malowanie
natryskowe………16


Rozdzial III.
Malowanie w
praktyce………19

1. Organizacja robót
malarskich………19
2. Narzedzia i sprzet
malarski………21


Rozdzial IV.
Tapety natryskowe kromoflex………25Wnioski………42
Spis rysunków
………43

Bibliografia………
44

 
Czytaj więcej

Posadzki chemoodporne w budownictwie przemyslowym


1. Wstęp………3

2. Wykladziny chemoodporne na podlozu betonowym……… 5

3. Utwardzone betonowe posadzki przemyslowe……… 9

4. ARMORSHIELD……… 13

5. PROSEAL………14

6. SUPERTOP………15

7. Wykladziny PRODORAL……… 16

8. PRODORAL WR – S……… 17

9. PRODORAL EW 99……… 18

10. PRODORAL FM……… 19

11. PRODORAL AS 50……… 20

12. Posadzka przemyslowa z PCV PAVIBLOCK……… 21

13. PRESSBETON……… 22

14. Maszyny do obróbki betonu……… 23

15.Wnioski………24

16.Literatura………25

 
Czytaj więcej

Okladziny scienne i sufitowe z paneli z materialów drzewnych, drzewopochodnych i PCV


Wstęp………4

Rozdzial I
Najwazniejsze zalety paneli……… 5

Rozdzial II
Instrukcja montazu……… 6

Rozdzial III
Norma zakladowa Panele boazeryjne ……… 13

Rozdzial IV
Proces technologiczny produkcji paneli boazeryjnych ……… 16

Rozdzial V
Panele PCV………19

Rozdzial VI
Zakres produktów Dekor……… 20

Rozdzial VII
Instrukcja montazu paneli PCV ………25

Rozdzial VIII
Listwy sufitowe z PCV……… 27

Rozdzial IX
Montaz listew sufitowych z PCV ………30

Wnioski………34

Spis rysunków………35

Spis tablic………36

Bibliografia………37

 
Czytaj więcej

Okladanie budynków metoda lekka sucha


Wstęp………3

Rozdzial I.
Wytyczne wykonawcze………4

1. Montaz rusztu………5
2. Montaz plyt termoizolacyjnych………7
3. Odprowadzenie wody na zewnatrz………9
4. Izolacja wiatroszczelna………9
5. Wentylacja przegrody………10
6. Zapobieganie kondensacji………10
7. Otwory i naroza………11
8. Termorenowacja………12
9. Wspólczynnik k………13


Rozdzial II.
Materialy do izolacji cieplnej………15

1. Welna mineralna………15
2. Wymogi dla welny mineralnej………16
3.Styropian………17


Rozdzial III.
Okladziny
elewacyjne………19

1. SIDING………19
2. Narzedzia niezbedne do montazu Sidingu………20
3. Bledy przy Sidingu………21
4. Blachy stalowe profilowane………21


Rozdzial IV.
Stosujemy material od jednego produ...

Czytaj więcej

Plan zagospodarowania budowy wraz z wyliczeniem kosztów


Wstęp………3

Rozdzial I.
Charakter i rozmiar budowy……… 4

Rozdzial II.
Podstawowe wyposazenie placu budowy……… 5

Rozdzial III.
Transport na placu budowy……… 12

Rozdzial IV.
Place skladowe i magazyny………15

Rozdzial V.
Wytwórnie i warsztaty……… 16

Rozdzial VI.
Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze i socjalno-bytowe………18

Zakończenie………20

 
Czytaj więcej

Projekt malej architektury wokól budynku wraz z kosztorysem


Wstęp………3

Rozdzial I.
Ogólne zasady urzadzania terenów osiedlowych……… 4

Rozdzial II.
Komunikacja miejska i osiedlowa……… 8

Rozdzial III.
Zielen miejska i osiedlowa………
11

Rozdzial IV.
Urzadzenia i sprzet do zabaw……… 15

1.Piaskownice………16
2. Hustawki………17
3. Wazki………18
4. Scianki wielofunkcyjne……… 19
5.Tunele………20
6.Labirynty………22
7. Bryly………22
8. Tory przeszkód………24
9. Górki saneczkowe………25
10. Miasteczko rowerowe……… 25


Rozdzial V.
Formy malej architektury………27

1. Fontanny i baseny……… 27
2. Schody terenowe………28
3. Miejsca do siedzenia i stoly………28
4. Murki ozdobne i oporowe……… 29
5. Kwietniki i donice……… 30


Rozdzial VI.
Wyposazenie ter...

Czytaj więcej

Nadproza – projektowanie i wykonawstwo


Wstęp…………3

Rozdzial I.
Sciany

Otwory okienne i drzwiowe ………… 5
Podwalina i oczep………… 8
Nadproza ………… 11
Montaz szkieletu sciany ………… 12
Montaz poszycia …………13
Montaz scian ………… 14


Rozdzial II.
Nadproza i ich rodzaje

Cechy charakterystyczne nadprozy nienosnych ………… 16
Cechy charakterystyczne nadprozy nosnych ………… 17
Nadproza systemowe wymagajace nadbudowy …………17
Nadproze ze skrzynka na rolete …………19
Nadproza wykonywane z zastosowaniem ksztaltek U ………… 20
Nadproze POROTHERM 23,8 …………23
Nadproze POROTHERM 11,5 i 14,5 …………24
EKOGIPS …………26
TERRA …………28
THERMOMUR …………30


Rozdzial III.
Instrukcje murowania
Montaz elementów nadpr...

Czytaj więcej

Wykorzystanie i zastosowanie stropodachów


Wstęp

Rozdzial I.
Dachy

1.1.Wiadomosci ogólne
1.2.Spadki dachów
1.3.Elementy dachów


Rozdzial II.
Stropodachy

2.1.Wiadomosci ogólne
2.2.Klasyfikacja stropodachów


Rozdzial III.
Wybór rodzaju stropodachu oraz czynniki

decydujace o wyborze technologii


Rozdzial IV.
Materialy i technologie do robót przy
wykonaniu stropodachów

4.1. Materialy
4.2. Technologie


Wnioski

Bibliografia

 
Czytaj więcej

Nowoczesne tynki dekoracyjne


Rozdzial I.
Tynki

1.Wiadomosci ogólne………3
2.Materialy………7
3.Kruszywo………8
4.Spoiwa………9


Rozdzial II.
Warunki wykonania tynków

1.Wiadomosci ogólne………12
2.Podzial wypraw ………16
3.Narzedzia do robót tynkarskich………17
4.Technika wykonywania robót tynkarskich ………17
5.Rusztowania………20


Rozdzial III.
Tynki dekoracyjne

1.Wiadomosci ogólne………21
2.Wykonanie warstwy elewacyjnej………23
3.Podzial i charakterystyka tynków dekoracyjnych ………29


Wnioski………31
Bibliografia………32

 
Czytaj więcej

Stropy zelbetowe monolityczne i prefabrykowane


Wstęp………3

1.1. Zastosowanie betonu i zelbetu w budownictwie ………3

1.2. Rodzaje betonów ………4
1.3. Wlasciwosci betonu………6
1.4. Zelbet………9
1.4.1. Wspólpraca betonu i stali………9
1.5. Zasady rozmieszczenia pretów zbrojenia w zelbecie………12


Rozdzial 1
Stropy i ich rodzaje………15

Rozdzial 2
Wykonawstwo i wymiarowanie niektórych rodzajów stropów
zelbetowych………28

Rozdzial 3
Przyklad obliczenia stropu plytowego zelbetowego………36

Wnioski ………38

Literatura……… 40

 
Czytaj więcej

Nawierzchnie kolejowe


Wstęp………..4

Rozdzial 1.
Ogólne wiadomosci o nawierzchni kolejowej……….6

1.1. Elementy skladowe nawierzchni kolejowej
1.2. Praca poszczególnych elementów nawierzchni


Rozdzial 2.
Szyny……….9

2.1. Kategorie, odmiany i klasy szyn
2.2. Typy szyn stosowanych na PKP i ich przeznaczenie
2.3. Szyny do toru bezstykowego
2.4. Uszkodzenia i zuzycie szyn
2.5. Zasady ukladania szyn skróconych


Rozdzial 3.
Zlaczki szynowe i przytwierdzajace……….16

3.1. Ogólne wiadomosci o zlaczkach
4.2. Haki szynowe i wkrety oraz sprezyny SB3
4.3. Podkladki i przekladki szynowe
4.4. Lapki, sruby stopowe i pierscienie sprezyste
4.5. Lubki szynowe i sruby lubkowe
4...

Czytaj więcej

Analiza przyczyn zagrzybien oraz problem wentylacji w budynkach mieszkalnych.


Wstęp…………6

Rozdzial 1
Czesc teoretyczna…………8

2.1 Grzyby w budownictwie mieszkaniowym
2.1.1. Czynniki fizyczne warunkujace porazenie budynków przez grzyby i owady
2.1.1.1. Adsorpcja i absorpcja
2.1.1.2. Potencjal przenoszenia wilgoci
2.1.1.3. Napiecie powierzchniowe
2.1.1.4 Kondensacja pary wodnej na powierzchni
2.1.2. Sprawdzanie budynków pod wzgledem zagrzybienia
2.1.3 Uszkodzenia budynków wskutek korozji biologicznej
2.1.4 Przyczyny wystepowania korozji biologicznej w budynkach
2.1.5 Likwidacja korozji biologicznej w budynkach – zakres prac ogrzybieniowych
2.1.5.1 Remonty odgrzybieniowe kapitalne.
2.1.5...

Czytaj więcej

Projekt elektroinstalacji budynku dydaktycznego w technice systemowej


1. Wstęp……… 8
1.1. Cel pracy……… 8

1.2. Zakres pracy……… 8
2. Elektroinstalacje w budynkach……… 9
2.1. Sieci elektroenergetyczne ……… 9
2.2. Uklady sieci elektroenergetycznych ……… 10
2.3. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych w budynkach……… 12
3. Budownictwo inteligentne……… 14
3.1. Klasyfikacja budynków inteligentnych……… 14
3.2. Możliwościi zalety budynków inteligentnych ……… 15
3.3.Przeglad technik systemowych……… 16
3.3.1.Instabus EIB……… 16
3.3.2.BACnet ……… 16
3.3.3.LonWorks……… 17
3.3.4.Dupline ……… 17
3.3.5.LCN……… 18
3.4.System Europejskiej Magistrali Centralnej (Instabus EIB)……… 19
3.4.1...

Czytaj więcej

Roboty budowlane prowadzone bez wymaganego pozwolenia.


Wstęp………..3

Rozdzial I.
Charakterystyka robót budowlanych………..5

1.1. Źródła prawa
1.2. Pojecie robót budowlanych
1.3. Pojecie budowy, budowli
1.4. Prowadzenie robót budowlanych
1.4.1. Rozpoczecie robót budowlanych
1.4.2. Kontynuacja robót budowlanych
1.4.3. Wstrzymanie robót budowlanych


Rozdzial II.
Obowiazek uzyskania pozwolenia na budowe………..16

2.1. Istota pozwolen na budowe
2.2. Warunki uzyskania pozwolenia na budowe
2.3. Zgloszenie robót budowlanych


Rozdzial III.
Samowola budowlana ………..25

3.1. Przepisy regulujace kwestie samowoli budowlanych
3.2. Istota samowoli budowlanej
3.3. Konsekwencje wykrycia samowoli budowlanej


Ro...

Czytaj więcej

Wycena utraconych korzysci z tytułu odjecia prawa do nieruchomości.


Wprowadzenie

Rozdzial 1.
Przyblizenie wybranych zagadnien prawa rzeczowego zwiazanych z tematyka pracy

1.1. Przedstawienie podstawowych pojęć
1.2. Charakterystyka praw podmiotowych do nieruchomosci
1.3. Rocedury zwiazane z pozbawianiem badz ograniczaniem praw do nieruchomosci
1.3.1. Podstawy prawne ograniczania lub pozbawiania praw do nieruchomosci
1.3.2. Instytucja wywlaszczenia jako instrument pozbawiajacy praw do nieruchomosci
1.3.3. Inne sposoby ograniczania badz pozbawiania praw do nieruchomosci
1.3.4. Formy ochrony praw

Rozdzial 2.
Zasady okreslania wartosci szkód spowodowanych budowa infrastruktury podziemnej i nadziemnej

Czytaj więcej

Systemy inteligentnych instalacji elektrycznych.


Wstęp

Rozdzial 1.
Charakterystyka systemów inteligentnych instalacji elektrycznych.

System KNX………6
System LCN………14


Rozdzial 2.
Charakterystyka systemu XCOMFORT

Nadajniki sterujace i ich charakterystyka………19
Odbiorniki sterujace i ich charakterystyka………23
Urzadzenia dodatkowe i ich charakterystyka………26
Programowanie systemu Xcomfort………29
Przyklad sterownia domem w systemie Xcomfort………30


Rozdzial 3.
Przykladowy projekt inteligentnej instalacji elektrycznej w systemie XCOMFORT

4.1 Opis projektu inteligentnej instalacji elektrycznej wykonanej na przykładzie salonu………32
4...

Czytaj więcej

Źródła i sposoby finansowania inwestycji termoizolacyjnych budynków nalezacych do wspólnot mieszkaniowych.


Wprowadzenie………2

Cel i zakres pracy………3
Pojecie wspólnoty mieszkaniowej i istota inwestycji rzeczowych………4

Sposoby finansowania inwestycji we wspólnotach mieszkaniowych…………8

Środki wlasne………9
Środki ze zródel obcych………11

Wspólnoty mieszkaniowe jako obiekty zabytkowe………25

Projekt ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów budynków powstalych. przed 14 sierpnia 1961 r. – nowa alternatywa dla wspólnot mieszkaniowych………29

Wnioski………33

Bibliografia………36


 
Czytaj więcej

Projekt wnetrza osiedla mieszkaniowego przy ulicy XYZ w XYZ.


1.Wstęp……….6

2. Przedmiot, cel i zakres pracy……….7

3. Metodyka pracy……….8

4. Polozenie geograficzne i charakterystyka terenu opracowania……….9
4.1 Lokalizacja……….9
4.2 Uwarunkowania historyczne……….12
4.3 Ogólna charakterystyka terenu opracowania……….14

5. Warunki przyrodnicze panujace na terenie osiedla.
5.1 Uksztaltowanie terenu……….16
5.2 Warunki klimatyczne……….18
5.3 Budowa geologiczna……….20
5.4 Gleby……….21
5.5 Wody powierzchniowe i podziemne……….22
5.6 Szata roslinna……….23

6. Inwentaryzacja istniejacego zagospodarowania terenu.
6.1 Prace terenowe……….24
6.2 Wykaz i opis roslin……….28

7. Analiza stanu istniejacego.

7...

Czytaj więcej

Koncepcja systemu tlocznego kanalizacji bytowo-gospodarczej miasta KA-4.


1. Wstęp
1.1 Przedmiot opracowania
1.2 Zakres opracowania…………. 5
1.3 Podstawa opracowania…………. 5

2. Opis projektu
2.1 Ogólna charakterystyka miasta
2.2 Uzasadnienie wyboru systemu kanalizacyjnego………….. 7
2.3 Opis systemu kanalizacji tlocznej………….. 8
2.3.1 Wewnetrzna instalacja domowa wraz z przykanalikiem ………….9
2.3.2 Urzadzenie zbiornikowo – tloczne…………. 9
2.3.3 Cisnieniowe przylacze domowe…………. 11
2.3.4 Rurociag zbiorczy ………….11
2.3.5 Pneumatyczna stacja pluczaca…………. 12
2.4 Sposób okreslenia splywu scieków bytowo-gospodarczych i przemyslowych…………. 13
2.5 Trasowanie sieci kanalizacji tlocznej…………. 14

3...

Czytaj więcej

Projekt koncepcyjny kanalizacji ogólnosplawnej dla miasta P15 w okresie perspektywicznym.1. Wstęp.

1.1 Przedmiot opracowania.
1.2 Zakres opracowania…………. 7
1.3 Podstawa opracowania.

2. Opis projektu.

2.1 Ogólna charakterystyka miasta.
2.1.1 Polozenie i charakterystyka miasta………….. 8
2.1.2 Charakterystyka jednostki bilansowej A………….. 8
2.1.3 Charakterystyka Jednostki bilansowej B………….. 9
2.2 Opis metody projektowej kanalizacji ogólnosplawnej………….. 9
2.2.1 Sposób okreslenia splywu scieków bytowo – gospodarczych i przemyslowych…………. 10
2.2.2 Trasowanie sieci kanalizacyjnej………….. 11
2.2.3 Sposób okreslenia i obliczenia zlewni – powierzchni czastkowych dla odplywu scieków sanitarnych…………. 12
2.2...

Czytaj więcej

Projekt konstrukcyjny trzykondygnacyjnego garazu naziemnego w konstrukcji monolitycznej z uslugowym parterem.


1. Opis techniczny

1.1. Opis ogólny
1.1.1. Przedmiot opracowania
1.1.2. Podstawa opracowania
1.1.3. Lokalizacja obiektu
1.1.4. Konstrukcja obiektu
1.1.5. Warunki gruntowe
1.1.6. Obciazenia
1.1.7. Koncepcja architektoniczna
1.2 Opis szczególowy
1.2.1. Elementy konstrukcyjne obiektu

2. Obciazenia konstrukcji nosnej
2.1 Obciazenia stale stropodachu
2.2 Obciazenia stropów miedzykodygnacyjnych
2.2.1 Obciazenia stropu nad I kondygnacja
2.2.2. Obciazenia stropu nad II kondygnacja
2.3 Obciazenia zmienne

3. Obliczenie stropów
3.1 Obliczenie momentów zginajacych stropodachu
3.1.1. Momenty zginajace w kierunku X-X
3.1.2...

Czytaj więcej

Zastosowanie drewna w budownictwie a ochrona srodowiskaWstęp……….5

Cel pracy……….7

Rozdzial 1
Wiadomosci ogólne o drewnie stosowanym w budownictwie……….8

Gatunki drewna stosowane w budownictwie………. 9
Wyroby z drewna………..11
Wlasciwosci techniczne drewna………..13
Wady i zalety drewna……….15

Rozdzial 2
Budownictwo drewniane szkieletowe……….18

System kanadyjsko-amerykanski……….18
System skandynawski ……….20
Konstrukcje ryglowe ……….22
System zakopianski ……….23

Rozdzial 3
Konstrukcje z drewna klejonego ……….25

Wiadomosci ogólne o drewnie klejonym ……….26
Przyklady rozwiazan konstrukcyjnych ……….29
Aspekt ekologiczny ……….36

Rozdzial 4
Zagrozenie dla drewna ze strony owadów i grzybów ……….38

Owady niszczace d...

Czytaj więcej

Zbiornik kwadratowy zelbetonowy podziemny na wodeWstęp

Rozdzial I
Charakterystyka Zbiorników zelbetonowych

1.1. Stosowane ksztalty
1.1.1. Charakterystyka zbiorników o przekroju prostokatnym.
1.2. Zasady obliczania zbiorników
1.2.1. Konstrukcja zbiorników monolitycznych i prefabrykowanych o rzucie prostokatnym
1.2.1.1. Uwagi wstepne
1.2.1.2. Przekrycie
1.2.1.3. Sciany
1.2.1.4. Dno zbiornika
1.2.1.5. Dylatacje i sposoby posadowienia
1.2.1.6. Przyklady wykonanych obiektów
1.3. Zasady wymiarowania i zbrojenia scian i den w zbiornikach cylindrycznych


Rozdzial 2
Wybrane zagadnienia technologiczne majace wpływ na konserwacje zbiorników

2.1...

Czytaj więcej

Styl zakopianski i wzorce ludowe Podhala w architekturze.


Wprowadzenie.


Ogolne informacje na temat stylu podhalanskiegi.

Drewniane domy.

Styl podhalanski w innych krajach.

Styl podhalanski jako wzorzec w architekturze.

 
Czytaj więcej

Projekt wezla cieplno – chlodniczego dla budynku biurowego z zastosowaniem agregatów absorpcyjnych1. Wprowadzenie

2. Systematyka absorpcyjnych wytwornic wody lodowej
2.1. Klasyfikacja agregatów absorpcyjnych
2.2. Budowa i zasada działania absorpcyjnych urzadzen chlodniczych

3. Obliczenia obciazen chlodniczych, oraz zysków ciepla.

3.1. Obliczenia obciazen chlodniczych.
3.2 Szczytowe obciazenie chlodnicze pomieszczen.

4. Obliczenia projektowego obciazenia cieplnego

4.1. Obliczenia wspólczynników strat ciepla
4.2. Obliczenia projektowej straty ciepla

5. Projekt wezla cieplno-chlodniczego

5.1. Bilans przeplywu wody sieciowej przez wezel
5.2. Bilans przeplywu wody instalacyjnej przez wezel.
5.3...

Czytaj więcej

Luk triumfalny w architektuurze


Wstęp………2

Rozdzial I.
Charakterystyka triumfu………3

1. Pojecie triumfu………3
2. Rodzaje triumfu………3
3. Znaczenie polityczne………10


Rozdzial II
Przedstawienie triumfu w architekturze starozytnej (luki triumfalne, rzezby, fora)………20

1. Od Augusta do Trajana………21
2. Tiberius Iulius Caesar………25


Rozdzial III
Monety i gliptyka………35

1. Znaczenie monet i gliptyki………35
2. Monety za czasów Trajana………38
3. Monety za czasów Hadriana………38


Rozdzial IV
Wykorzystanie motywu triumfu w sztuce w róznych epok………40

1. Motyw triumfu w czasach rzymskich………40
2. Motyw triumfu w czasach nowozytnych………65


Zakończenie………71
Bibliografia………72

 
Czytaj więcej

Sala Sejmu Slaskiego wraz z wnetrzami reprezentacyjnymi Urzędu Wojewódzkiego


Wstęp………… 4

Rozdzial I Historia Sejmu Slaskiego

1.1. Powstanie Gmachu Sejmu Slaskiego………… 1
1.2. Idee przyswiecajace powstaniu Gmachu Sejmu Slaskiego…………. 4
1.4. Konkurs na budowe Sejmu…………. 4


Rozdzial II Architektura

2.1. Architektura Gmachu Sejmu Slaskiego…………. 8
2.2. Opis architektoniczny klatki schodowej i Westybulu………… 10
2.3. Specyfikacja Sali Sejmu Slaskiego …………11
2.4. Przedstawienie Sali Marmurowej …………16
2.5. Charakterystyka Sali Zlotej …………17


Zakończenie …………26
Spis fotografii………… 27
Bibliografia …………28


 
Czytaj więcej

Projekt hali handlowej dla gieldy spozywczej.


Wykaz wazniejszych oznaczen………11

Wstęp.

1.1. Cel i zakres pracy………13
1.2. Ogólna charakterystyka konstrukcji stalowych………13
1.3. Hale handlowe………15


Rozdzial 1.
Opis techniczny projektowanej hali

2.1. Przedmiot opracowania………18
2.2. Zalozenia opracowania………18
2.3. Lokalizacja………18
2.4. Warunki gruntowo-wodne………19
2.5. Wielkosci charakterystyczne………19
2.6. Konstrukcja………19
2.6.1. Slupy………19
2.6.2. Stezenia………20
2.6.3. Dzwigar kratowy………20
2.7. Dokladnosc obliczen………21
2.8. Wytyczne wykonawstwa konstrukcji stalowej………21
2.8.1. Klasa konstrukcji………21
2.8.2. Wymogi spawalnicze………21
2.8.3. Materialy………21
2.8.4. Malowanie konstrukcji………22
2...

Czytaj więcej

Produkcja slupów strunobetonowych metoda wirowana na bazie form dzielonych.


Wstęp ………. 4

Rozdzial I.
Produkcja

1.1. Definicja produkcji ………. 6
1.2. Rodzaje produkcji ………. 6
1.3. Istota produkcji ………. 7
1.4. Slupy strunobetonowe ………. 8
1.4.1. Definicja slupów strunobetonowych ………. 8
1.5. Rodzaje slupów strunobetonowych wirowanych ………. 9
1.5.1. Slupy oswietleniowe i trakcyjno-oswietleniowe, budowa i zastosowanie w praktyce ………. 10
1.5.2. Slupy elektroenergetyczne ………. 12
1.6. Produkcja slupów strunobetonowych metoda wirowana na bazie form dzielonych ………. 13
1.6.1. Cechy produkcji – metoda wirowana na bazie form dzielonych ………. 14
1.7. Podsumowanie ………. 15

Rozdzial II.
Linia produkcyjna slupów wirowanych.

2.1...

Czytaj więcej

Analiza możliwości wykorzystania niekonwencjonalnych zródel energii w obiekcie budowlanym


Przedmowa…….. 3

Wstęp ……..5
Cel i zakres pracy…….. 7
3. Pojecie „Zrównowazonego rozwoju energetycznego” w odniesieniu do rozwoju energii odnawialnej w Polsce…….. 8

4. Energia geotermalna
4.1. Wprowadzenie ……..12
4.2. Sposoby pozyskiwania energii geotermicznej…….. 18
4.3. Charakterystyka wód geotermalnych ……..23
4.4. Dziedziny wykorzystania energii geotermalnej ……..26
4.5. Charakterystyka warunków geotermalnych w Polsce ……..30
4.5.1. Zarys warunków geotermicznych Polski ……..31
4.5.2. Zasoby wód geotermalnych w Polsce ……..32

5. Charakterystyka elementów i systemów pozyskiwania i wykorzystania energii geotermicznej
5.1...

Czytaj więcej

Projektowanie konstrukcji blaszanych z zastosowaniem technik komputerowych.


Streszczenie 4

Wprowadzenie……….5

Cel pracy……….5

Rozdzial 1.
Techniki komputerowe

1.1. Podzial technik komputerowych……….6
1.2. Wybrane najwazniejsze techniki CAx………. 7
1.3. Zastosowanie oprogramowania komputerowego do wspomagania prac inzynierskich……….9
1.4. Najpopularniejsze wybrane programy do wspomagania projektowania ……….10

Rozdzial 2.
Zespoly i czesci cienkoscienne.

2.1. Charakterystyka zespolów……….30
2.2. Przyklady konstrukcji zespolów i czesci cienkosciennych……….31

Rozdzial 3.
Modelowanie brylowe i powierzchniowe wybranych konstrukcji blaszanych

3.1...

Czytaj więcej

Materialy i armatura wykorzystywane w instalacjach centralnego ogrzewania, wodociagowych i kanalizacyjnych.


1. Wstęp……….8

2. Podstawa opracowania ……….9

3. Zakres opracowania………. 10

4. Materialy Wykorzystywane W Instalacjach Centralnego Ogrzewania

4.1 Rury Stosowane W Instalacji Centralnego Ogrzewania………. 11
4.1.1 Rury stalowe ……….11
4.1.2 Rury miedziane………. 16
4.1.3 Rury z tworzyw sztucznych……….23
4.2 Armatura Stosowana W Instalacjach Centralnego Ogrzewania ……….32
4.2.1 Armatura odcinajaca ……….42
4.2.2 Armatura regulacyjna………. 45
4.2.3 Armatura zabezpieczajaca ……….47
4.2.4 Armatura pomiarowa ……….50
4.2.5 Armatura odpowietrzajaca i spustowa ……….53
4.2.6 Armatura pomocnicza………. 58


5. Materialy stosowane w instalacjach wodociagowych

5...

Czytaj więcej

Adaptacja poddasza pod wzgledem termoizolacjnosciWstęp……….. 3
Rozdzial I
Materialy stosowane w termoizolacji

1.1.Zastosowanie docieplenia ………..5
1.2. Welna mineralna……….. 7
1.3. Styropian i jego pochodne……….. 13
1.4. Inne nietypowe materialy ………..24
1.4.1. Plyty pilsniowe ………..24
1.4.2. Pianka poliuretanowa ………..25
1.4.3. Plyty poliuretanowe ………..26
1.4.4. Korek ………..26
1.4.5. Ekofiber ………..28
1.4.6. Perlit ………..29
1.4.7. Plyty pochodzenia roslinnego ………..29
1.4.8. Welna naturalna……….. 30
1.4.9. Sloma ………..31
1.4.10. Tapety polistyrenowe ………..31

Rozdzial III
Wymagania w zakresię izolacyjnosci termicznej dachów i poddaszy

2.1. Dachy z poddaszem uzytkowym ………..32
2.2...

Czytaj więcej

Analiza ofert plyt produkowanych w Polsce i zagranica


Geneza i cel pracy……….. 3

Rozdzial 1
Wstęp

2.1 Definicja tworzyw sztucznych
2.2 Podzial i otrzymywanie tworzyw sztucznych ………..4
2.3 Przetwórstwo tworzyw sztucznych ………..6

Rozdzial 2.
Przetwórstwo i obróbka pólwyrobów

3.1 Klejenie……….. 7
3.1.1 Kleje ………..7
3.1.2 Charakterystyka zlaczy klejowych ………..8
3.1.3 Badanie wlasnosci mechanicznych polaczen klejowych ………..10
3.2 Metody obróbki pólwyrobów ………..13
3.2.1 Kształtowanie metoda zginania ………..13
3.2.2 Kształtowanie gleboko tloczne ………..14
3.2.3 Kształtowanie metoda rozciagania (formowanie prózniowe)……….. 15
3.2...

Czytaj więcej

Nowoczesne metody docieplania budynków


Wstęp……….. 3

Rozdzial I
Materialy stosowane do docieplania budynków

1.1. Zastosowanie docieplenia budynków ………..5
1.2. Welna mineralna ………..7
1.3. Styropian i jego pochodne ………..13
1.4. Inne nietypowe materialy ociepleniowe ………..23
1.4.1. Plyty pilsniowe ………..23
1.4.2. Pianka poliuretanowa ………..24
1.4.3. Plyty poliuretanowe ………..25
1.4.4. Korek ………..25
1.4.5. Ekofiber ………..26
1.4.6. Perlit……….. 26
1.4.7. Plyty pochodzenia roslinnego……….. 27
1.4.8. Welna naturalna ………..28
1.4.9. Sloma ………..29
1.4.10. Tapety polistyrenowe ………..29

Rozdzial II
Charakterystyka metod stosowanych w systemach docieplen

2.1...

Czytaj więcej

Ocena systemów wentylacji w procesię przygotowania swiadectw charakterystyki energetycznej


Wstęp ………4

Rozdzial 1.
Definicja audytu energetycznego i termomodernizacji

1.1. Pojecie i cel audytu energetycznego ………8
1.2. Pojecie i cel termomodernizacji ………9
1.3. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ………12

Rozdzial 2.
Metodologia obliczania charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego oraz sposobu sporzadzania i wzorów swiadectw ich charakterystyki energetycznej

Rozdzial 3.
Jakość powietrza w pomieszczeniach

3.1. Zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach ………22
3.2. Skutki zanieczyszczen dla zdrowia czlowieka ………23

Rozdzial 4.
Rodzaje kanalów wentylacyjnych ………25

Rozdzial 6...

Czytaj więcej

Systemy docieplen budynków na przykładzie domu jednorodzinnego wolnostojacego XYZ


Wstęp

Rozdzial 1
Materialy stosowane do docieplania budynków

1.1. Zastosowanie docieplenia budynków
1.2. Welna mineralna
1.3. Styropian i jego pochodne
1.4. Inne nietypowe materialy ociepleniowe


Rozdzial 2
Charakterystyka metod stosowanych przy dociepleniach budynków

2.1. Ocieplenie metoda lekka mokra
2.1.1. Zasady ogólne ocieplania metoda lekka mokra
2.1.2. Bledy przy docieplaniu metoda lekka mokra
2.2. Ocieplenie metoda sucha
2.3. Siding


Rozdzial 3
Ekonomizacja stosowania systemów docieplen

3.1. Welna czy styropian
3.2. Jak, czym i kiedy docieplac dom
3.3. Najczestsze bledy w ocieplaniu
3.4...

Czytaj więcej

Przydomowa oczyszczalnia scieków


Wstęp

1. Przydomowe oczyszczalnie scieków w zarysię

1.1. Budowa
1.2 Zalety
1.3 Sposoby doczyszczania scieków
1.4. Sposoby zagospodarowania scieków
1.5. Niezbedne warunki
1.6. Lokalizacja
1.7. Eksploatacja


2. Wariant zastosowan ukladu rozsaczajacego w róznych warunkach gruntowo-wodnych

Podsumowanie
Literatura


 
Czytaj więcej

Wpływ pieniadza na wybory zyciowe bohaterów literackich. Omów na wybranych przykladach.

1. Wstęp
( definicja pieniadza, przedstawienie roli pieniadza w życiu czlowieka)


2. Kolejnosc prezentowanych argumentów:

• Zdobywanie pieniedzy dla milosci
( „Lalka” Boleslawa Prusa)
• Oszustwa i morderstwa w celu zdobycia majatku
( „Zbrodnia i kara” Dostojewskiego, „Skapiec” Moliera)
• Upadek moralnosci przez chciwosc
( „Pani Bovary” Flauberta, „Na wschód od Edenu” Steinbecka)


3. Zakończenie
( podsumowanie wpływu pieniadza na wybory zyciowe)


 
Czytaj więcej

Hiob naszych czasów – problem niezawinionego cierpienia w literaturze wspólczesnej. Przedstaw na podstawie wybranych utworów.

1. Wstęp
( wyjasnienie pojecia cierpienia, przedstawienie historii Hioba)

2. Kolejnosc prezentowanych argumentów:

• Cierpienie wiezniów w sowieckich lagrach
( „Inny swiat” Gustawa Herlinga- Grudzinskiego)
• Ból poprzez traumatyczne wspomnienia wojenne
( „Medaliony” Zofii Nalkowskiej)
• Tragiczne przezycia wojenne spolecznosci zydowskiej
( „Pianista” Wladyslawa Szpilmana)
• Cierpienie wyrazane za pomoca poezji
( „ Pan Cogito rozmysla o cierpieniu” Zbigniewa Herberta)

3. Zakończenie
( refleksja nad wybranymi przykladami)


 
Czytaj więcej

Ekologiczne projekty domów jednorodzinnych, budynków i miast terazniejszosci oraz przyszlosci.

Wstęp………..3

Cel i zakres pracy ………..4

Rozdzial 1.
Wprowadzenie teoretyczne

1.1. Ekologia……….. 5
1.2. Zrównowazony rozwój……….. 5
1.3. Ekologiczne budownictwo ………..6

Rozdzial 2.
Projekty ekologicznych domów

2.1. Niskoenergetyczny eko-dom przyszlosci……….. 8
2.2. Eko-budowle w Danii ……….. 12
2.3. Obrotowy sloneczny dom „Heliotrop” ………..14
2.4. Wodny dom „Water building resort” ……….. 15
2.5. Podniebny dom- balon ………..17
2.6. Zyjacy dom – drzewo ………..19
2.7. Podsumowanie rozdzialu 2……….. 21

Rozdzial 3.
Projekty ekologicznych miast

3.1. Istosta ekologicznych miast ………..22
3.2. Zielone miasto Freiburg w Breisgau ………..22
3.3...

Czytaj więcej

System ‚free-cooling’ w energooszczednych technologiach obróbki powietrza.


1. Wstęp………… 4

2. Cel pracy …………4

3. Zasady działania systemu „free-cooling”
3.1. Rodzaje systemu „free-cooling”………… 5
3.2. System „free-cooling” bezposredni………… 6
3.3. System „free-cooling” posredni …………14
3.4. Podsumowanie …………20

4. „Free-cooling” w systemach wentylacji i klimatyzacji

4.1. Projektowane systemy ziebnicze z naturalnym chlodzeniem…………21
4.2. Zastosowanie systemu „free-cooling” w serwerowni …………25
4.3. Klimatyzacja kopaln podziemnych z uzyciem systemu „free-cooling”………… 28
4.4. Podsumowanie …………30

5. Charakterystyka instalacji „free-cooling”

5.1. Agregat wody lodowej Aermec NRA FC …………31
5.2...

Czytaj więcej

Projekt stacji kontroli pojazdów.


Projekt stacji kontroli pojazdów

Wyposazenie stacji kontroli pojazdów

Urzadzenia w stacji kontroli pojazdów

Wymogi prawne dotyczace stacji kontroli pojazdów


 
Czytaj więcej

Projekt budowlany budynku uslugowo-biurowego


Rozdzial I.
Wprowadzenie

1.1 Wstęp………..4
1.2 Cel i zakres pracy ………..4
1.2.1 Cel pracy ………..4
1.2.2 Zakres pracy ………..5

Rozdzial II.
Opis techniczny

2.1 Przedmiot opracowania……….. 5
2.1.1 Przeznaczenie i program uzytkowy……….. 5
2.1.2 Zestawienie powierzchni i kubatury……….. 6
2.1.3 Zestawienie pomieszczen……….. 6
2.2 Rozwiazanie Architektoniczne……….. 12
2.2.1 Forma i funkcja obiektu………… 12
2.2.2 Dostosowanie do krajobrazu. ………..12
2.3 Dane konstrukcyjno budowlane……….. 12
2.3.1 Uklad konstrukcyjny 12………..
2.3.2 Warunki i sposób posadowienia………… 12
2.3.3 Zabezpieczenie przed wpływem eksploatacji górniczej………… 14
2.3...

Czytaj więcej

Projekt odbudowy mostu za pomoca konstrukcji skladanych


1. Wstęp……………. 8

2. Charakterystyka przeprawy mostowej w miejscowosci (..) w ujęciu historycznym.

2.1. Historia miejscowosci (znajdujacego się mostu).
2.2. Lokalizacja mostu (…)
2.3. Charakterystyka konstrukcji
2.4. Historia mostu(..)
2.5. Stan istniejacy mostu


3. Uzasadnienie odbudowy mostu

4. Mostowe konstrukcje skladane
4.1. Podzial dostepnych drogowych konstrukcji skladanych
4.1.1. Zestaw drogowego mostu skladanego MS-22-80
4.1.2. Zestaw drogowego mostu skladanego MS-54
4.1.3. Zestaw drogowego mostu skladanego DMS-65
4.2. Porównanie konstrukcji MS-54, MS 22-80 oraz DMS-65
4.3. Wnioski


5. Opis techniczny mostu

5.1...

Czytaj więcej

Projekt techniczny docieplenia scian zewnetrznych budynku mieszkalnego podpiwniczonego styropianem


Rozdzial I.

1.1. Transport energii cieplnej
1.2.Przekazywanie ciepla
1.3. Rodzaje i wlasciwosci termiczne materialów sciennych stosowanych w budynkach mieszkalnych
1.4. Styropian – otrzymywanie, oznaczenia i wymagania
1.5.Styropian do scian fundamentowych


Rozdzial II

1. Opis techniczny
2. Przekrój przez ocieplana sciane budynku przed ociepleniem
2.1 Wyznaczenie wspólczynnika przenika ciepla dla sciany fundamentowej
3.Wyznaczenie minimalnej grubosci ocieplenia styropianem spelniajacej obowiazujace normy cieplne
4.Opis techniczny ocieplenia


Bibliografia


 
Czytaj więcej

Zastosowanie techniki TDR do oznaczania wilgotnosci objetosciowej w gruntach stosowanych do budowy obiektów liniowych.


1. Wstęp………8

2. Metody oznaczania wilgotnosci objetosciowej w osrodkach porowatych……… 9

3. Grunty stosowane do budowy obiektów liniowych ………13

4. Opis eksperymentów

4.1. Badanie piasku w róznych warunkach ………16
4.2. Badanie piasku o róznych gestosciach ………18
4.3. Badanie piasku w róznych wilgotnosciach……… 21
4.4. Badanie piasku na niezageszczonym nasypie piaskowym ………22
4.5. Badania na wale przeciwpowodziowym na rzece sasiecznicy ………23
4.6. Badania na wale przeciwpowodziowym na rzece Orli ………26
4.7. Badanie podsypki piaskowej pod zjazd z drogi S5 ………28


5. Wyniki badan

5.1. Wyniki badan w róznych warunkach ………31
5.2...

Czytaj więcej

Wlasciwosci fizyczne i mechaniczne kruszyw stosowanych w budownictwie komunikacyjnym


Czesc studialna
1. Wstęp………..6

2. Cel i zakres pracy ………..7

4. Charakterystyka wybranych kruszyw stosowanych w budownictwie komunikacyjnym

4.1. Kruszywo granitowe ………..10
4.2. Kruszywo Sjenitowe ………..15
4.3. Kruszywo Melafirowe ………..16
4.4. Kruszywo Bazaltowe ………..19
4.5. Kruszywo Gnejsowe……….. 21
4.6. Kruszywo Amfibolitowe ………..23
4.7. Kruszywo z recyklingu (zuzel szybowy)……….. 24


5. Normy, wedlug których beda przeprowadzane badania

5.1. Kruszywa do betonu PN-EN 12620 ………..25
5.2...

Czytaj więcej

Projekt wstepny domu na wodzie w konstrukcji lekkiej stalowejWykaz wazniejszych oznaczen i skrótów

1. Wstęp i cel pracy

2. Tradycja budownictwa na wodzie

2.1. Tradycja budownictwa wodnego w Holandii
2.2. Pierwszy dom na wodzie w Polsce


3. Wymagania prawne

4. Zalozenia projektowe

4.1. Wymiarowanie konstrukcji
4.2. Opis funkcjonalny obiektu


5. Technologia wykonania

5.1. Konstrukcja domu
5.1.1. Przegrody pionowe i poziome
5.1.2. Wlasciwosci akustyczne i ogniotrwale
5.2. Plywak


6. Projektowe obciazenie cieplne

6.1. Zalozenia metody obliczeniowej
6.2. Obciazenie cieplne pomieszczen
6.3. Calkowite obciazenie cieplne
6.4. Dobranie kotla grzewczego


7. Eksploatacja

7.1...

Czytaj więcej

Restrukturyzacja przestrzeni miejskiej miasta X.


Wstęp.

1. Przedmiot i cel pracy
2. Metoda i uklad pracy
3. Analiza i ocena zródel

1.0 Problematyka badawcza restrukturyzacji przestrzeni miejskiej

1.1 Podstawowe definicje
1.2 Problematyka struktury przestrzeni miejskiej
1.3 Ocena funkcjonowania przestrzeni miejskiej
1.4 Źródła finansowania

2. Instrumenty prawne restrukturyzacji przestrzeni miejskiej 17

3. Proces kształtowania przestrzeni miejskiej miasta X

4. Struktura funkcjonowania przestrzeni miejskiej miasta X

5. Ocena przestrzeni miejskiej Biecza

6. Propozycje zmian

Uwagi koncowe
Bibliografia.
Spis tabel.
Spis rycin.

 
Czytaj więcej

Dobór ukladu grzewczego i wentylacyjnego do budynku przemyslowego.Wstęp……… 5

1. Cel i zakres pracy……… 5
2. Wprowadzenie……… 5

Rozdzial I

1. Dane klimatyczne i uzytkowe……… 6
2. Dane dotyczace budynku (hali) ……… 7

Rozdzial II

1. Obliczenie projektowych zysków ciepla……… 12
1.1.Zysk ciepla od maszyn elektrycznych……… 12
1.2. Zysk ciepla od oswietlenia elektrycznego……… 13
1.3. Zysk ciepla od ludzi……… 15
2. Obliczenie projektowej straty ciepla przez przenikanie……… 20
1.3.Strata ciepla w procesię infiltracji……… 20
2.1.1 Strata ciepla dla drzwi……… 20
2.2. Strata ciepla przez przegrody……… 21
2.2.1. Strata ciepla do gruntu……… 22
2.2.2...

Czytaj więcej

Projekt betonu klasy wytrzymalosciowej C30/37 do wykonania fundamentu wielkogabarytowego.


Streszczenie

Rozdzial I
Cel i zakres pracy

Rozdzial II
Ogólna charakterystyka betonu

1. Rodzaje betonu
2. Skladniki betonu
3. Wlasciwosci mechaniczne i fizyczne betonu
4. Klasa ekspozycji betonu
5. Dodatki i domieszki do betonu


Rozdzial III
Ogólne wiadomosci o fundamentach

1. Podzial fundamentów Rodzaje fundamentów


Rozdzial IV
Zbrojenie fundamentów

1. Materialy
2. Zbrojenie elementów betonowych


Rozdzial V
Proces posadowienia elektrowni wiatrowej na przykładzie budowy w Zawadach

Rozdzial VI
Projekt mieszanki betonowej

1. Specyfikacja techniczna betonu projektowanego C30/37
2...

Czytaj więcej

Problem decyzyjny dotyczacy zastosowania pomp ciepla i kolektorów slonecznych w budynku mieszkalnym.


Wstęp ……….. 4
Cel pracy ……….. 5
Zakres pracy ……….. 5

Rozdzial 1.
Odnawialne źródła energii.

1.1. Pojecie energii i zródel odnawialnych……….. 7
1.2. Rola i znaczenie odnawialnych zródel energii a globalny kryzys energetyczny ……….. 10
1.3. Alternatywne źródła energii ……….. 14
1.3.1. Energia wody ……….. 14
1.3.2. Energia wiatru ……….. 18
1.3.3. Energia sloneczna ……….. 22
1.3.4. Biomasa ……….. 30
1.3.5. Energia geotermalna ……….. 34

Rozdzial 2.
Pompy ciepla i kolektory sloneczne.

2.1. Pompy ciepla ……….. 37
2.1.1. Wiadomosci ogólne – co to jest? Skad cieplo? Zasada działania ……….. 37
2.1.2. Budowa i rodzaje urzadzen ……….. 40
2.1.3...

Czytaj więcej

Pomiar i ocena wybranych rozwiazan oswietlenia Rynku w Stawiszynie.

Spis tresci……….. 2
Streszczenie ……….3

1. Wstęp 4
1.1. Wprowadzenie.
1.2. Cel pracy …………4
1.3. Zadania pracy …………4

2. Kryteria stosowane w oswietleniu drogowym

2.1. Wymagania stawiane oswietleniu drogowemu
2.2. Poziom i równomiernosc luminancji………… 5
2.3. Ograniczenie olsnienia………… 8
2.4. Widmo promieniowania lamp (barwa swiatla)………… 8
2.5. Prowadzenie wzrokowe …………10

3. Wymagania normatywne

3.1. Normy wykorzystywane podczas projektowania oswietlenia………… 11
3.2. Wybór sytuacji drogowej …………12
3.3. Dobór klasy oswietlenia …………14

4. Sprzet stosowany w oswietleniu drogowym

4.1. Systemy oswietlenia drogowego …………17
4.2...

Czytaj więcej

Termorenowacja budynku jednorodzinnego w Górze Kalwarii.


1. Wprowadzenie

1.1. Wstęp ……….5
1.2. Cel i zakres pracy………. 6
1.3. Proponowane usprawnienia termorenowacji budynku jednorodzinnego………. 6


2.1. Dane ogólne

2.1.1 Przeznaczenie uzytkowe obiektu………. 7
2.2. Opis architektury i konstrukcji budynku………. 8
2.2.2 Fundamenty………. 8
2.2.3 Sciany zewnetrzne………. 8
2.2.4 Sciany wewnetrzne………. 8
2.2.5 Strop……….8
2.2.6 Schody ……….9
2.2.7 Nadproza………. 9
2.2.9 Tynki ……….9
2.3. Zestawienie rysunkowe- stan obecny ……….9


3. Obliczenie wspólczynnika przenikania ciepla istniejacego budynku

3.1. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne i wewnetrzne ……….9
3.2. Dane materialowe potrzebne do obliczen………. 12
3.3...

Czytaj więcej

Wsparcie metodyczne dla projektów w sektorze budowlanym – metodyki ogólne i branzowe – zarzadzanie projektami z branzy budowlanej

Rozdzial 1.
Zarządzanie projektami – istota, podstawowe zagadnienia.

1.1. Pojecie projektu……….. 7
1.2. Podstawowe parametry projektów……….. 9
1.3. Rodzaje projektów ………..10
1.4. Istota zarządzania projektem……….. 12

Rozdzial 2.
Uniwersalne metodyki zarządzania projektami.

2.1. Metodyka PMI ………..15
2.1.1. Grupy procesów ………..15
2.1.2. Obszary wiedzy……….. 18
2.2. Metodyka PRINCE2 ………..22
2.2.1. Struktura metodyki PRINCE2……….. 22
2.2.1.1. Pryncypia PRINCE2……….. 24
2.2.1.2. Tematy w PRINCE2……….. 25
2.2.1.3. Procesy PRINCE2 ………..28
2.3. Metodyka TenStep Project Management Process……….. 32
2.3.1. Opis metodyki……….. 34

Rozdzial 3.
Specyfika p...

Czytaj więcej

Badanie zmiennosci wskaznika nosnosci kruszywa betonowego w zaleznosci od zastosowanej wilgotnosci zageszczania.


1. Wstęp

1.1 Wprowadzenie……….. 9
1.2 Cel i zakres pracy ……….10


2. Przeglad literatury

2.1 Nawierzchnie drogowe………. 11
2.2 Warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych……….. 12
2.3 Kruszywa stosowane w budownictwie ……….15
2.4 Wymagania stawiane mieszankom niezwiazanym………. 17
2.5 Przeslanki stosowania materialów alternatywnych………. 20


3. Metodyka badan

3.1 Badanie wspólczynnika nosnosci (CBR)………. 23
3.2 Material badawczy ……….24


4. Przebieg badania………. 27

5. Wyniki badan ………..32

6. Analiza wyników

6.1 Analiza wskaznika nosnosci wnos (CBR) kruszywa betonowego………. 61
6.2 Analiza zmiany uziarnienia kruszywa………. 62


Wnioski ……….64
Bibliog...

Czytaj więcej

Koncepcja ekologicznego domu jednorodzinnego.


Rozdzial 1
Zagadnienia wstepne.

1.1 Wstęp…………..9
1.2 Metodyka pracy…………..11
1.3 Cel i zakres pracy…………..11

Rozdzial 2.
Aspekty prawne.

2.1 Protokól z Kioto…………..12
2.2 Dyrektywa EPBD…………..15
2.2.1 Postanowienia ogólne…………..16
2.3 Certyfikacja budynków w polskim prawie…………..17
2.4 Charakterystyka energetyczna budynków…………..21

Rozdzial 3.
Innowacyjne metody i technologie w budownictwie.

3.1 Metody izolacyjne i cieplne…………..28
3.2.1 Sposoby ocieplania fundamentów i podlóg…………..28
3.2.2 Izolacja scian zewnetrznych…………..30
3.2.3 Izolacja dachów i poddasza…………..35
3.2.4 Okna i drzwi zewnetrzne…………..37
3...

Czytaj więcej
Zestaw prac magisterskich