Tematy Budownictwo i Architektura

Zobacz wszystkie tematy z podanej kategorii

Niezawodnosc modeli obiektów technicznych


Wprowadzenie………2

Cel i zakres pracy………5

Rozdzial 1.
Ogólna postac niezawodnosciowego modelu obiektu
technicznego………8

Rozdzial 2.
Zasady budowy szczególowych postaci niezawodnosciowych
modeli obiektów technicznych………124.1. Przebieg procesu modelowania………12
4.2. Zasady budowy modelu nominalnego………14
4.3. Zasady budowy modelu matematycznego………23


Rozdzial 3.
Metody badan niezawodnosciowych modeli obiektów
technicznych………45

5.1. Podzial metod badan niezawodnosci………45
5.2. Analityczne metody badan niezawodnosci………47
5.3. Symulacyjne metody badan niezawodnosci………51


Rozdzial 4.
Problemy wspomagania decyzji w procesię
projektowania systemów z uwzglednieniem aspektów
niezawodnosci………52

6.1. Modelowanie niezawodnosci systemu – przypadek ogólny
………53
6.2. Modelowanie niezawodnosci systemu – metody
przyblizone………57
6.3. Zapewnienie wiarygodnosci danych………57


Rozdzial 5.
Modele kształtowania niezawodnosci wybranej klasy
wyrobów na etapie projektowania i badan………60

Rozdzial 6.
Macierzowe modelowanie niezawodnosci poczatkowej
elementów maszyn………72

Rozdzial 7.
System racjonalnego oddzialywania na niezawodnosc
obiektu w fazie jego projektowania………83

Rozdzial 8.
Ocena niezawodnosci urzadzenia w fazie
projektowania na przykładzie obrotowej wiertarki
elektrycznej………89

Podsumowanie………102

Bibliografia………102

 
Czytaj więcej

Utrzymanie sprawnosci jakosciowej maszyn dla budownictwa.


Wstęp

Rozdzial 1.
Znaczenie maszyn budowlanych we wspólczesnym swiecie

1.1. Rola jednostek badawczo – rozwojowych w rozwoju krajowego przemyslu maszyn budowlanych
1.2. Standaryzacja w przemysle maszyn budowlanych
1.3. Zasady kwalifikacji maszyn i urzadzen dla budownictwa w Polsce
1.4. Zasady oceny zgodnosci i douszczania do obrotu maszyn i urzadzen budowlanych w UE
1.5. TPM – Kompleksowe Produktywne Utrzymanie Maszyn
1.5.1. Zarządzanie utrzymaniem maszyn
1.5.2. Zapobiegawcze utrzymanie maszyn
1.5.3. Obsługa korekcyjna
1.5.4. Podstawowa koncepcja Kompleksowego Produktywnego Utrzymania Maszyn – TPM
1.6. Zasady zapewnienia sprawnosci maszyn i urzadzen dla budownictwa
1.6.1. Rola zaplecza obslugowo – naprawczego
1.6.2. Utrzymanie stanu technicznego maszyn budowlanych
1.6.3. Dokumentacja techniczno – obslugowa
1.6.4. Organizacja obslugi technicznej


Rozdzial 2.
Charakterystyka obiektu badawczego

2.1. Historia przedsiębiorstwa transportowo – sprzetowego „Energopol – Trade –
Transsprzet”
2.2. Struktura organizacyjna firmy
2.3. Zaklad w ujęciu systemu produkcyjnego
2.3.1. Charakterystyka wektora wejscia
2.3.2. Charakterystyka procesu przetwarzania
2.3.3. Charakterystyka wektora wyjscia
2.4. Otoczenie firmy „Energopol – Trade – Transsprzet”
2.5. Analiza SWOT
2.5.1. Analiza SWOT firmy „Energopol – Trade – Transsprzet”


Rozdzial 3.
Czynniki decydujace o jakosciowym przebiegu procesu

3.1. Kontrola systemu produkcyjnego
3.2. Dozór techniczny
3.3. Status przyrzadów kontrolno – pomiarowych
3.4. Metody dokumentowania procesu naprawczego maszyny budowlanej
3.5. Szkolenie zalogi

4. Podsumowanie

5. Literatura

6. Spis rysunków

7. Spis tabel

8. Spis zalaczników

 
Czytaj więcej

Realizacja procesów inwestycyjno-budowlanych w systemie Project Management

Wstęp………..2

Rozdzial 1.
Projekt………..2

1.1. Cykl zycia projektu
1.2. Zarządzanie projektami (Project Management)
1.3. Od zarządzania projektami do zarządzania przez projekty
1.4. Procesy zarządzania projektami
1.5. Omówienie procesów zarządzania projektami

Rozdzial 2.
Project Manager na przykładzie sektora inwestycyjno-budowlanego………..14

2.1. Istota formuly PM w sektorze budowlanym
2.2. Podstawowe zadania kierownika przedsiewziecia inwestycyjnego (Project Manager)
2.3. Dzis i jutro formuly PM w polskim sektorze budowlanym
2.3.1. PM a GRI oraz inwestor zastepczy
2.3.2. PM a ustawy konstytuujace zalozenia polskiego sektora budowlanego
2.3.3. PM a zarzadzanie kosztami przedsiewziec inwestycyjno-budowlanych
2.3.4. PM a zarzadzanie ryzykiem w budownictwie

Rozdzial 3.
Zastosowanie procesu inwestycyjno-budowlanego na przykładzie hali sportowej………..27

3.1. Dofinansowywanie inwestycji sportowych ze środków pochodzacych z doplat do stawek w grach liczbowych
3.1.1. Procedura dofinansowania inwestycji
3.1.2. Szczególowe wytyczne
3.1.3. Bledu w projektowaniu hal sportowych
3.2. Przykladowe zalozenia programowo-funkcjonalne dla srodowiskowej hali sportowej
3.2.1. Przedmiot zalozen
3.2.2. Ustawienia programowo-funkcjonalne
3.2.3. Program uzytkowy
3.2.4. Przepustowosc obiektu
3.3. Wymagania dotyczace hali
3.3.1. Hala gimnastyczno-sportowa
3.3.2. Zespól przebieralniowo-sanitarny
3.3.3. Widownia stala na 250 miejsc siedzacych
3.3.4. Zespoly przebieralniowo-sanitarne przy salach pomocniczych
3.3.5. Pomieszczenia obowiazkowe
3.3.6. Inne wymagania dotyczace pomieszczen pomocniczych i uslugowych
3.3.7. Ogólne wymagania dotyczace wnetrz
3.3.8. Ochrona cieplna budynku

Zakończenie………..51

 
Czytaj więcej

Docieplanie budynków metoda lekka mokra


Wstęp………3

Rozdzial I.
Docieplanie budynków metoda lekka, mokra – zasady ogólne………4

1. Wspólczynnik przenikania ciepla k – wskazniksezonowego
zapotrzebowania na cieplo e………4
2. Podstawowe zasady termorenowacji………9
3. Podstawowe zasady projektowania docieplen ………10
4. Wazniejsze materialy do izolacji cieplnej budynku………12


Rozdzial II.
Warunki techniczne wykonania robót………18

1. Zasady ogólne………18
2. Przygotowanie podloza do prac dociepleniowych………22


Rozdzial III.
Szczególowy opis metody docieplania………26

Rozdzial IV
. Tynki wspólczesne………40

Rozdzial V.
Wskazniki zuzycia materialów………45

Rozdzial VI.
Wykonczenie systemu za pomoca plytek ceramicznych………46


Zakończenie………49
Spis rysunków ………51
Bibliografia………52

Praca nie zawiera przypisów.

 
Czytaj więcej

Projektowanie i wymiarowanie stropów drewnianych


1. Wstęp

1.1. Od jaskin do budowania
1.2. Czlowiek i architektura
1.3. Rola architektury


2. Stosowane materialy do wznoszenia budowli

2.1. Kamien naturalny
2.2. Drewno
2.3. Ceramika budowlana
2.4. Stal
2.5. Beton
2.6. Zelbet


3. Zastosowanie drewna w budownictwie

3.1. Budowa drewna
3.2. Rodzaje drewna uzywanego w budownictwie
3.3. Wlasciwosci techniczne drewna
3.3.1. Sklad chemiczny
3.3.2. Wlasciwosci fizyczne
3.3.3 Wlasciwosci mechaniczne
3.4. Cechy drewna
3.5. Zastosowanie konstrukcji drewnianych
3.6. Ochrona drewna


4. Rodzaje stropów

4.1. Charakterystyka ogólna
4.2 Podzial stropów


5. Stropy drewniane i ich wykonawstwo

5.1. Wiadomosci ogólne
5.2. Rozmieszczenie belek stropowych
5.3 Oparcie belek stropowych na scianach
5.4. Kotwienie belek stropowych
5.5. Rodzaje stropów drewnianych
5.5.1. Strop nagi
5.5.2. Strop z podsufitka
5.5.3. Strop ze slepym pulapem
5.5.3.1. Strop ze slepym pulapem i podloga oparta na legarach
5.5.3.2. Strop podwójny
5.5.4. Strop deskowy
5.6. Elementy skladowe stropów drewnianych
5.6.1. Belki
5.6.2. Laty
5.6.3. Slepy pulap
5.6.4. Slepa podloga
5.6.5. Podsufitka
5.6.6. Legary
5.6.7. Polepa
5.7. Montaz stropów drewnianych
5.8. Naprawa stropów drewnianych


6. Wymiarowanie stropów drewnianych

6.1. Polaczenia elementów
6.1.1. Rodzaje laczników, polaczen i zlaczy
6.1.1.1. Polaczenia na wreby czolowe
6.1.1.2. Zlacza na gwozdzie
6.1.1.3. Zlacza na sworznie i sruby
6.1.1.4. Zlacza na wkrety
6.1.1.5. Zlacza na pierscienie zebate
6.1.1.6. Zlacza klejone
6.2. Klasyfikacja drewna
6.3. Wilgotnosc drewna
6.4. Sklejka
6.5. Plyty pilsniowe
6.6 Wspólczynniki korekcyjne
6.6.1. Wspólczynniki do charakterystyk sprezystych
6.7. Zasady projektowania elementów zginanych
6.7.1. Metoda obliczen
6.7.2. Rozpietosc teoretyczna i obliczeniowa belek
6.7.3. Obliczanie naprezen normalnych i stycznych
6.7.4. Ugiecia belek
6.7.5. Belki zlozone


7. Przyklady projektowania

8. Wnioski

9. Wykaz literatury


Uwaga: W pracy nie ma przypisów.

 
Czytaj więcej

Skurcz i pecznienie materialów budowlanych


Wstęp..
………3

Rozdzial I.
Podzial i wlasciwosci materialów budowlanych…….4

1. Podzial materialów
budowlanych…….4
2. Wlasciwosci materialów
budowlanych…….5


Rozdzial II.
Skurcz i pecznienie materialów budowlanych…….8

1. Wiadomosci ogólne………
9
2. Skurcz i pecznienie..
………10


Rozdzial III.
Skurcz i pecznienie drewna..
………13

1. Wiadomosci ogólne o
drewnie…….13
2. Skurcz
drewna..
………15
3. Pecznienie
drewna..
………16


Rozdzial IV.
Skurcz i pecznienie betonu..
………17

1. Skurcz i pecznienie
betonu…….17
2. Skurcz
pianobetonu..
………27
3. Dylatacje konstrukcji podlóg betonowych..
………27


Rozdzial V.
Skurcz
ceramiki…….33

1. Wiadomosci ogólne..
………33
2. Podzial wyrobów
ceramicznych…….33
3. Skurczliwosc suszenia i
wypalania…….34


Rozdzial VI.
Skurcz
szczeliwa…….36


Rozdzial VII.
Przyklady..
………39

Wnioski..
………46
Bibliografia..
………47

 
Czytaj więcej

Roboty zagospodarowania placu budowy pod budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z kosztorysem robót.

Wstęp………3

Wiadomosci ogólne………4

Rozdzial 1
Zagospodarowanie placu budowy………6

1.Ogrodzenie………6
2.Odwodnienie terenu………11
3.Tymczasowe drogi dojazdowe………12
4.Drogi i przejscia dla pieszych………16
5.Place skladowe i magazyny………17
6.Budynki administracyjno-socjalne………22
7.Doprowadzenie wody………24
8.Instalacje elektryczne………25
9.Instalacje gazowe………27
10.Urzadzenia produkcyjne………27
11.BHP i bezpieczenstwo przeciwpozarowe na budowie………29


Wnioski………31
Opis techniczny placu budowy………32
Aneks – Kosztorys………34
Bibliografia………48

 
Czytaj więcej

Sufity podwieszane i ich rodzaje


Wstęp………..3

Rozdzial I
Historia architektury sklepien na przelomie
wieków………4

Rozdzial II
Sufit jako czesc skladowa stropu……..15

Rozdzial III
Sufity i ich rodzaje oraz technologie wykonania……..18

1. Co to sa sufity podwieszone i kiedy się je stosuje?……..18
2. Rodzaje sufitów podwieszonych……..19
3. Wymagania uzytkowe stawiane sufitom podwieszonym……..19
4. Wykonanie pólfabrykatów do sufitów podwieszonych……..24
5. Lekkie sufity podwieszone i okladziny sufitowe……..26
6. Przygotowanie obiektów budowlanych do zamontowania lekkich sufitów podwieszonych……..37
7. Zasady transportu i skladowania elementów sufitów podwieszonych………..38
8. Montaz sufitów podwieszonych i okladzin sufitowych……..39
9. Warunki odbioru……..41
10. Konserwacja i naprawy……..42
11. Warunki BHP robót montazowych……..43


Koszt wykonania sufitów podwieszanych z róznym
wypelnieniem………..45

Wnioski………..47
Bibliografia………..48

Uwaga: Praca nie posiada przypisów.

 
Czytaj więcej

Strop plytowy zelbetonowy. Wymiarowanie i wykonawstwo.


Wstęp…….3

1.1. Zastosowanie betonu i zelbetu w budownictwie……. 3
1.2. Rodzaje betonów…….4
1.3. Wlasciwosci betonu……. 5
1.4. Zelbet…….7
1.4.1. Wspólpraca betonu i stali……. 7
1.5. Zasady rozmieszczenia pretów zbrojenia w zelbecie……. 10


Rozdzial 1
Stropy…….13

Rozdzial 2
Stropy plytowe, zelbetowe i ich wykonawstwo…….16

Rozdzial 3
Wymiarowanie stropów plytowych, zelbetowych. Przykladywymiarowania stropów plytowych…….24

4.1. Zasady wymiarowania metoda stanów granicznych……. 24
4.2. Projektowanie plyt…….25
4.3. Glebokosc oparcia plyt…….26
4.4. Konstruowanie plyt…….26
4.5. Przyklad obliczenia……. 30


Wnioski…….32

Literatura…….33

 
Czytaj więcej

Projektowanie i wykonawstwo scian ceglanych


Wstęp…….3

Rozdzial 1

Historia materialów budowlanych (do wykorzystania czasucegly)…….4


Rozdzial 2

Rodzaje elementów konstrukcji budowlanych i ich praca……. 6


Rozdzial 3

Mury i sciany ceglane……. 10


Rozdzial 4

Wykonawstwo scian murowanych…….15


Rozdzial 5

Projektowanie scian murowanych……. 20


Rozdzial 6

Przykladowe zuzycie materialów na 1 m3 muru……. 28


Wnioski…….29

Literatura…….30

 
Czytaj więcej