Analiza gospodarki odpadami w gminie XYZ.


Wprowadzenie………2

Rozdzial 1.
Zagadnienia prawne w gospodarce odpadami

1.1. Regulacje prawne w Polsce ………5
1.2. Regulacje prawne w krajach Unii Europejskiej ………6


Rozdzial 2.
Sposoby zagospodarowania odpadów

2.1. Unieszkodliwianie odpadów ………9
2.2. Skladowanie odpadów ………10
2.3. Kompostowanie odpadów ………12
2.4. Spalanie odpadów ………14


Rozdzial 3.
Charakterystyka gminy XYZ

3.1. Polozenie i warunki geograficzne……… 16
3.2. Struktura demograficzna ………18
3.3. Rolnictwo, przemysl i handel……… 18
3.4. Gospodarka wodno sciekowa……… 18


Rozdzial 4.
Aktualny stan gospodarki odpadami w gminie XYZ

4.1. Odpady komunalne ………20
4.2. Osady sciekowe ………23
4.3. Odpady przemyslowe……… 24


Rozdzial 5.
Charakterystyka skladowisk odpadów w gminie XYZ

5.1. Lokalizacja skladowiska ………26
5.2. Rodzaje odpadów ………27
5.3. Sposób skladowania odpadów ………29
5.4. Infrastruktura skladowiska ………31


Rozdzial 6.
Oddzialywanie skladowiska na srodowisko

6.1. Oddzialywanie na glebe ………38
6.2. Oddzialywanie na wody podziemne ………38
6.3. Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne……… 38


Rozdzial 7.
Nielegalne skladowiska odpadów

7.1. Glówne przyczyny powstawania nielegalnych skladowisk……… 41
7.2. Nielegalne skladowiska na terenie gminy XYZ ………41
7.3. Wpływ nielegalnych skladowisk na środowisko naturalne……… 41


Rozdzial 8.
Propozycje zmian w gospodarce odpadami na terenie gminy XYZ

8.1. Propozycje zmian dotyczace stanu eksploatacyjnego skladowiska ………43
8.2. Propozycje rozwiazania problemu nielegalnych skladowisk ………44


Wnioski ………45

Literatura ………46

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>