Bezpieczeństwo i higiena w miejscu pracy.


Wstęp……….3

Rozdzial I
Bezpieczeństwo i higiena pracy w świetle literatury

1.1. Pojecie bezpieczenstwa i higiena pracy………. 5
1.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy w ujęciu historycznym………. 8
1.3. Podstawowe zasady dzialan w zakresię zarządzania bezpieczenstwem i higiena pracy ……….12


Rozdzial II
Uregulowania prawne dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

2.1. Uwagi wprowadzajace ……….14
2.2. Implementacja prawa Unii Europejskiej ……….15
2.3. Prawna regulacja w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy……….19
2.4. Obowiazki w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy………. 24


Rozdzial III
Obowiazki pracodawcy w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy

3.1. Obowiazki organów sprawujacych nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi………. 29


Rozdzial IV
Obowiazki pracowników w zakresię bezpieczenstwa i higieny pracy

4.1. Organizacja stanowiska pracy ……….37
4.2. Zagrozenia na stanowisku pracy ……….41
4.2.1. Prawne aspekty ochrony przeciwpozarowej ……….46
4.2.2. Prawne aspekty ochrony srodowiska ……….49
4.3. Wypadki w pracy i pierwsza pomoc powypadkowa………. 51
4.4. Egzekwowanie przepisów prawnych ……….58


Zakończenie………. 62
Bibliografia………. 66

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>