Bezrobocie i sposoby jego ograniczania na przykładzie województwa podlaskiego w latach 2009-2013.

Wstęp

Rozdzial 1.
Bezrobocie – aspekty teoretyczne

1.1. Pojecie bezrobocia oraz rynku pracy
1.2. Metody pomiaru poziomu bezrobocia
1.3. Rodzaje bezrobocia
1.4. Przyczyny i skutki bezrobocia


Rozdzial 2.
Polityka państwa na rynku pracy

2.1. Rodzaje polityki państwa wobec bezrobocia
2.2. Aktywna polityka państwa na rynku pracy
2.3. Pasywna polityka państwa na rynku pracy


Rozdzial 3.
Bezrobocie w województwie podlaskim w latach 2009-2012

3.1. Charakterystyka rynku pracy w województwie podlaskim
3.2. Stan oraz struktura rynku pracy w województwie podlaskim
3.3. Zmiany w strukturze bezrobocia
3.4. Stopien wykorzystania najpowszechniejszych form przeciwdziałania bezrobociu


Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów.

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>