Internet jako nowoczesne medium propagandy politycznej. 4.45/5 (22)

19 października 2015 0 Przez administrator


Wstęp………….6

Rozdział 1
Internet – nowy instrument środków masowego przekazu………….8

1.1. Historia powstania Internetu
1.2. Charakterystyka Internetu
1.3. Internet w liczbach
1.4. Komunikacja polityczna a Internet


Rozdział 2
Wykorzystanie internetu w marketingu politycznym………….29

2.1. Marketing polityczny – zagadnienia wstepne
2.2. Reklama a public relations
2.3. Możliwościreklamy internetowej
2.3.1. Strona WWW
2.3.2. Systemy wyszukiwawcze i katalogi tematyczne
2.3.3. Bannery i przyciski reklamowe
2.3.4. Techniki mutimedialne
2.3.5. Przesylki reklamowe (Direct e-mail)
2.3.6. Grupy dyskusyjne
2.3.7. Listy dyskusyjne
2.3.8. Listy dystrybucyjne


Rozdział 3
Analiza wykorzystania internetu na polskiej scenie politycznej………….53

3.1. Zalozenia metodologiczne badan
3.1.1. Przedmiot i cel badan
3.1.2. Problem badawczy i hipotezy
3.1.3. Opis badan
3.2. Internet jako źródłoinformacji
3.3. Internet jako narzedzie oddzialywania
3.3.1. Grupy dyskusyjne
3.3.2. Czat
3.3.3. E-mail i listy dystrybucyjne


Podsumowanie ………….63
Bibliografia
Zalaczniki………..69

Oceń