Nowoczesne koncepty gastronomii hotelowej Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

23 listopada 2021 0 Przez administrator


Wstęp……….3

Rozdział 1
Wiadomości wprowadzające

1.1. Pojęcie gastronomii i jej funkcji………. 5
1.2. Rodzaje usług gastronomicznych ……….9
1.3. Hotelowe lokale gastronomiczne ……….13

Rozdział 2
Rozwój gastronomii hotelowej

2.1. Kierunki rozwoju gastronomii hotelowej………. 16
2.2. Rola gastronomii w strukturze produktu w hotelarstwie ……….20
2.3. Zakres usług gastronomicznych w hotelu ……….21
2.4. Czynniki sukcesu gastronomii hotelowej ……….25

Rozdział 3
Usługi gastronomiczne w hotelu

3.1. Organizacja śniadań ……….27
3.2. Gastronomia hotelowa przyjazna dzieciom ……….28
3.3. Usługi uzupełniające oferty żywieniowe………. 29
3.4. Usługi dodatkowe w obiektach hotelowych……….32
3.5. Współpraca hotelowej gastronomii z innymi komórkami hotelu ……….34

Rozdział 4
Analiza konceptów gastronomii hotelowej

4.1. Analiza literatury przedmiotu ……….36
4.2. Studium przypadku ……….41
4.3. Sondaż diagnostyczny………. 50

Zakończenie………. 57
Bibliografia ……….59
Spis tabeli rysunków………. 63
Aneks ……….64

Oceń