Komplementarność systemu rachunkowości i analizy finansowej

1 marca 2019 Wyłączono Przez administrator


Wstęp………. 4

Rozdział I
Istota systemu rachunkowości i analizy finansowej

1.1. Zakres rachunkowości ……….6
1.2. Zasady i funkcje rachunkowości………. 9
1.3. Sprawozdanie finansowe ……….12
1.4. Podział rachunkowości na rachunkowość finansową i zarządczą ……….13
1.5. Analiza finansowa jako część analizy ekonomicznej ……….16
1.5.1. Zakres analizy finansowej………. 18
1.5.2. Klasyfikacja analizy finansowej………. 20
1.5.3. Materiały źródłowe analizy finansowej………. 22


Rozdział II
Narzędzia rachunkowości i analizy finansowej

2.1. Rachunkowość i analiza finansowa jako zintegrowany system ……….24
2.2. Sprawozdanie finansowe jako przedmiot analizy finansowej ……….26
2.3. Budżetowanie w planowaniu finansowym………. 29
2.4. Rachunek kosztów i analiza kosztów ……….31
2.4.1. Analiza relacji CVP……….32
2.5. Model analizy wskaźnikowej Du Ponta ……….36
2.6. Strategiczna karta wyników jako system pomiaru dokonań ……….38


Rozdział III
Pomiar dokonań z zastosowaniem Zrównoważonej Karty Wyników w przedsiębiorstwie – studium przypadku

3.1. Profil przedsiębiorstwa ……….42
3.1.1. Pomiar dokonań w przedsiębiorstwie Astra ……….43
3.2. Kluczowe czynniki sukcesu ……….45
3.3. Mapa strategii, Zrównoważona Karta Wyników i jej kaskadowanie………. 47
3.3.1. Mierniki w strategicznej Karcie Wyników………. 51
3.4. Efekty wdrożenia Zrównoważonej Karty Wyników………. 55


Zakończenie………. 58
Bibliografia………. 60
Książki………. 60
Akty prawne………. 61
Artykuły………. 62