Konkurencyjność wybranych regionalnych portów lotniczych w Polsce – analiza porównawcza

23 czerwca 2020 0 Przez administrator


Wstęp…….5

Rozdział 1
Transport drogowy a transport lotniczy – analiza porównawcza

1.1 Czynniki wpływające na konkurencyjność danego regionu……. 7
1.2 Środki komunikacji lądowej – komunikacja zbiorowa i transport indywidualny …….9
1.3 Transport lotniczy …….12
1.4 Substytucyjność i komplementarność transportu lądowego i lotniczego …….15
1.5 Transport lotniczy jako transport międzynarodowy i transport drogowy jako transport regionalny……. 17


Rozdział 2
Metody szacowania potencjału regionalnych lotnisk

2.1 Charakterystyka wybranych lotnisk……. 25
2.1.1 Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o…….. 26
2.1.2 Port Lotniczy Radom S.A…….. 26
2.1.3 Port Lotniczy Lublin S.A…….. 27
2.1.4 Port lotniczy Rzeszów – Jasionka Sp. z o.o…….. 28
2.1.5 Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice Sp. z o.o…….. 29
2.2 Szacowanie potencjału regionalnych lotnisk……. 30
2.2.1 Analiza Kluczowych Czynników Sukcesu …….30
2.2.2 Model Huffa……. 31
2.2.3 Analiza IPA……. 33


Rozdział 3
Analiza konkurencyjności wybranych lotnisk

3.1 Metoda Kluczowych Czynników Sukcesu …….35
3.2 Model Huffa……. 55
3.3 Analiza IPA……. 60


Zakończenie …….72
Bibliografia……. 74
Załączniki …….78
Spis rysunków …….91
Spis tabel …….92
Spis Załączników …….93