Korzyści wynikające ze stosowania podpisu elektronicznego Nikt nie ocenił. Bądź pierwszy

30 listopada 2020 0 Przez administrator

Wstęp 2
Rozdział I. TECHNOLOGIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO 4
1.1 Podstawowe funkcje 4
1.2 Elementy niezbędne do składania podpisu elektronicznego 6
1.2.1 Subskrybenci i strona ufająca: prawa i obowiązki 11
1.2.2 Zadania realizowane przez urzędy certyfikacji 12
1.3 Technologia podpisu elektronicznego 14
1.3.1 Oprogramowanie 15
1.3.2 Podpisywanie dokumentów elektronicznych 16
1.3.3 Weryfikacja podpisu 18
1.3.4 Szyfrowanie informacji 20
1.3.5 Znakowanie czasem 21
1.4 Bezpieczne urządzenie do składania podpisu 23
1.4.1 Infrastruktura klucza publicznego Zaufana Strona Trzecia 25
1.4.2 Bezpieczeństwo, jako czynnik dostarczany przez PKI 28
1.4.3 Elementy składowe PKI 28
Rozdział II. OBWAROWANIA PRAWNE PODPISU ELEKTRONICZNEGO 30
2.1 Podstawowe definicje i uregulowania 30
2.2 Skutki prawne bezpiecznego podpisu elektronicznego 34
2.3 Obowiązki podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne 38
2.4 Zasady świadczenia usług certyfikacyjnych 44
2.5 Ważność certyfikatów 49
2.6 Przepisy karne 52
Rozdział III. ZASTOSOWANIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO 56
3.1 Biznes 56
3.2 Bankowość 63
3.3 Ubezpieczenia 67
3.4 Pozostałe 68
Rozdział IV. KORZYŚCI PŁYNĄCE ZE STOSOWANIA PODPISU ELEKTRONICZNEGO 72
4.1 Bezpieczeństwo 72
4.2 Usprawnienie działalności 77
4.3 Przyspieszenie realizacji zadań i obiegu informacji 78
4.4 Aspekt ekonomiczny – obniżenie kosztów funkcjonowania 80
4.5 Wypadkowa zastosowań podpisu elektronicznego 81
Zakończenie 87
Bibliografia 89
Spis rysunków 92
Spis schematów 93

Oceń