Nieruchomosc jako podstawa zabezpieczen kredytów hipotecznych w wybranych bankach w latach 2008 -2011


Wstęp……….3

Rozdzial I.
Pojecie, cechy i funkcje rynku nieruchomosci

1.1 Definicje, rodzaje i cechy nieruchomosci……….6
1.2 Rynek nieruchomosci, jego cechy i funkcje……….11
1.3 Podmioty na rynku nieruchomosci……….16


Rozdzial II.
Banki jako podmioty na rynku nieruchomosci

2.1 Banki i ich funkcje………. ……….20
2.2 Pojecie kredytu hipotecznego……….23
2.3 Charakterystyka rynku kredytów hipotecznych w Polsce……….28


Rozdzial III.
Rynek kredytów hipotecznych w Polsce w latach 2008-2011 w ujęciu globalnym

3.1 Metodologia badan……….32
3.2 Wyniki finansowe polskiego sektora bankowego w udzielaniu kredytów na nieruchomosci w latach 2008-2011……….35
3.3 Wnioski z analizy……….39


Rozdzial IV.
Analiza porównawcza działalności wybranych banków w zakresię udzielania kredytów hipotecznych w latach 2008 -2011

4.1 Analiza porównawcza działalności banku uniwersalnego PKO PB i banku hipotecznego Pekao SA w zakresię kredytów hipotecznych ……….44
4.2 Kredyt hipoteczny i jego cena na podstawie rankingu z lat 2008-2011
4.3 Wnioski z analizy.


Zakończenie……….51
Bibliografia……….53
Spis rysunków……….57
Spis tabel……….58

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>