Program dla elementów wykonywanych na obrabiarce CNC

Wstęp……….3

Rozdział 1
Charakterystyka obrabiarek CNC.
      1.1. Czym jest obrabiarka CNC……….4
1.2. Rodzaje obrabiarek CNC……….5
1.2.1. Tokarki CNC……….5
1.2.2. Frezarki CNC……….10
1.2.3. Centra obróbkowe CNC……….12
1.3. Rodzaje narzędzi, magazynów narzędziowych i uchwytów obrabiarek CNC……….14
1.3.1. Rodzaje narzędzi dla obrabiarek CNC……….14
1.3.2. Magazyny narzędziowe i zmieniacze narzędzi dla obrabiarek CNC……….19
1.3.3. Uchwyty w obrabiarkach CNC……….23

Rozdział 2
Materiały stosowane do wytwarzania elementów na obrabiarkach CNC.
      2.1. Stale, żeliwa, staliwa……….26
2.2. Stopy aluminium, stopy ultralekkie, mosiądz, brąz……….27
2.3. Drewno tworzywa drzewne i tworzywa sztuczne……….28

Rozdział 3
Rodzaje oprogramowania dla obrabiarek CNC……….29

Rozdział 4
Cel i zakres pracy……….30

Rozdział 5
Dobór najistotniejszych elementów.
      5.1. Wybór elementu do wykonania……….31
5.2. Wybór oprogramowania……….32
5.3. Wybór obrabiarki CNC……….34
5.4. Wybór materiału dla wykonania elementu na obrabiarce CNC……….39

Rozdział 6
Tworzenie elementu w oparciu o kod programu.
      6.1. Opis programu wykonawczego w mocowaniu pierwszym……….41
6.2. Opis programu wykonawczego w mocowaniu drugim……….47

Podsumowanie……….50
Bibliografia……….51
Spis tabel……….52
Spis rysunków……….53
Spis załączników……….54