Projekt konstrukcyjny trzykondygnacyjnego garazu naziemnego w konstrukcji monolitycznej z uslugowym parterem.


1. Opis techniczny

1.1. Opis ogólny
1.1.1. Przedmiot opracowania
1.1.2. Podstawa opracowania
1.1.3. Lokalizacja obiektu
1.1.4. Konstrukcja obiektu
1.1.5. Warunki gruntowe
1.1.6. Obciazenia
1.1.7. Koncepcja architektoniczna
1.2 Opis szczególowy
1.2.1. Elementy konstrukcyjne obiektu

2. Obciazenia konstrukcji nosnej
2.1 Obciazenia stale stropodachu
2.2 Obciazenia stropów miedzykodygnacyjnych
2.2.1 Obciazenia stropu nad I kondygnacja
2.2.2. Obciazenia stropu nad II kondygnacja
2.3 Obciazenia zmienne

3. Obliczenie stropów
3.1 Obliczenie momentów zginajacych stropodachu
3.1.1. Momenty zginajace w kierunku X-X
3.1.2. Momenty zginajace w kierunku Y-Y
3.2 Obliczenie momentów zginajacych stropów miedzykondygnacyjnych
3.2.2. Momenty zginajace w kierunku Y-Y
3.3 Wymiarowanie stropodachu
3.3.1. Obliczenie pola zbrojenia stropodachu w kierunku X-X
3.3.2 Obliczenie pola zbrojenia stropodachu w kierunku Y-Y
3.4. Wymiarowanie stropów miedzykondygnacyjnych
3.4.1. Obliczenie pola zbrojenia stropu miedzykondygnacyjnego w kierunku X-X 32
3.4.2 Obliczenie pola zbrojenia stropu miedzykondygnacyjnego w kierunku Y-Y. 33
3.5. Obliczenie zbrojenia stropów na przebicie
3.5.1. Obliczenie stropodachu na przebicie
3.5.2. Obliczenie stropów miedzykondygnacyjnych na przebicie

4. Obliczenie belki obwodowej
4.1. Belka obwodowa B1
4.1.1. Obciazenia belki obwodowej B1
4.1.2. Obliczenie sil wewnetrznych
4.1.3. SGN – zginanie
4.1.4. SGN – scinanie
4.1.5. SG uzytkowalnosci
4.1.5.1. SG zarysowania
4.1.5.2. SG ugiecia
4.2. Belka obwodowa B2
4.2.1. Obciazenia belki obwodowej B2
4.2.2. Obliczenie sil wewnetrznych
4.2.3. SGN – zginanie
4.2.4. SGN – scinanie
4.2.5. SG uzytkowalnosci
4.2.5.1.SG zarysowania
4.2.5.2. SG ugiecia
4.3. Belka obwodowa B3
4.3.1. Obciazenia belki obwodowej B3
4.3.2. Obliczenie sil wewnetrznych
4.3.3. SGN – zginanie
4.3.4. SGN – scinanie
4.3.5. SG uzytkowalnosci
4.3.5.1. SG zarysowania
4.3.5.2. SG ugiecia
4.4. Belka obwodowa B4
4.4.1. Obciazenia belki obwodowej B4
4.4.2. Obliczenie sil wewnetrznych
4.4.3. SGN – zginanie
4.4.4. SGN – scinanie
4.4.5. SG uzytkowalnosci
4.4.5.1. SG zarysowania
4.4.5.2. SG ugiecia

5. Rampa do transportu poziomego pojazdów samochodowych
5.1. Rampa R1 – strona pólnocna
5.1.1. Plyta rampy R1
5.1.2. Belka rampy R1
5.1.2.1. SGN – zginanie
5.1.2.2. SGN – scinanie
5.1.2.3. SG uzytkowalnosci
5.2. Rampa R2 – strona pólnocna
5.2.1. Plyta rampy R2
5.2.2. Belka rampy R2
5.2.2.1. SGN – zginanie
5.2.2.2. SGN – scinanie
5.2.2.3. SG uzytkowalnosci

6. Obliczenie slupów
6.1 Obciazenia slupa I kondygnacji
6.2 Wymiarowanie slupa I kondygnacji

7. Obliczenia fundamentów

7.1. Stopa fundamentowa F1
7.2. Lawa fundamentowa L1

8. Schody
8.1 Bieg schodowy I
8.1.1. Plyta biegowa
8.1.2. Plyta spocznikowa
8.1.3. Belka spocznikowa
8.1.3.1. SGN – zginanie
8.1.3.2. SGN – scinanie
8.1.3.3. SG uzytkowalnosci
8.2 Bieg schodowy II
8.2.1. Plyta biegowa
8.2.2. Plyta spocznikowa
8.2.3. Belka spocznikowa
8.2.3.1. SGN – zginanie
8.2.3.2. SGN – scinanie
8.2.3.3. SG uzytkowalnosci

9. Pismiennictwo
9.1. Wykaz literatury
9.2. Wykaz norm
9.3. Katalogi, aprobaty techniczne

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>