Regionalne zróznicowanie trwałych uzytków zielonych w Polsce w ostatnich latach


Rozdzial I.
Przeglad literatury

1.1 Pojecie trwałych uzytków zielonych
1.2 Obszar i rozmieszczenie trwałych uzytków zielonych
1.3 Wydajnosc trwałych uzytków zielonych
1.4 Wartość paszy i oplacalnosc produkcji pasz na trwałych uzytkach zielonych
1.5 Znaczenie trwałych uzytków zielonych w srodowisku przyrodniczym
1.6 Zróznicowanie trwałych uzytków zielonych w Polsce
porównanie lak i pastwisk w Polsce


Rozdzial II.
Cel pracy

Rozdzial III.
Metodologia badan

3.1 Powierzchnia paszowa na trwałych uzytkach zielonych w Polsce
3.2 Powierzchnia, plony i zbiory z lak trwałych wedlug pokosów
I pokos
II pokos
III pokos
3.3 Powierzchnia, plony i zbiory z pastwisk trwalych
3.4 Powierzchnia, plony i zbiory straczkowych jadalnych


Rozdzial IV.
Wyniki badan

4.1 Wynik w ha i procentach zajetej powierzchni paszowej na trwałych uzytkach zielonych w Polsce
4.2 Wynik w ha i procentach powierzchni paszowej z lak trwałych w Polsce
4.3 Plony i zbiory z lak trwałych wedlug pokosów I, II, III-go w Polsce
4.4 Wynik w ha i procentach powierzchni paszowej z pastwisk trwałych w Polsce
4.5 Plony i zbiory z pastwisk trwałych w Polsce
4.6 Wynik w ha i procentach powierzchni paszowej straczkowych jadalnych w Polsce
4.7 Plony i zbiory straczkowych jadalnych w Polsce


Podsumowanie wyników badan
Spis tabel, rysunków, wykresów
Literatura


Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>