Rola komunikacji w przedsiębiorstwie

22 października 2021 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział I
Komunikacja w organizacji

1.1. Rola komunikacji w organizacji
1.2. Kanały komunikacji w organizacji
1.3. Technologie komunikacji
1.4. Bariery komunikowania się

Rozdział II
Prezentacja przedsiębiorstwa XYZ

2.1. Rynek przedsiębiorstwa XYZ
2.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa XYZ
2.3. Analiza relacji przedsiębiorstwa XYZ z rynkiem

Rozdział III
Potrzeby i rola komunikacji w przedsiębiorstwie XYZ

3.1. Przyjęty model komunikacji
3.2. Potrzeby i formy komunikacji wewnętrznej
3.3. Potrzeby i formy komunikacji zewnętrznej

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel, wykresów, rysunków