Strategia jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu radomszczańskiego 4.27/5 (22)

1 marca 2019 Off Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Istota strategii rozwoju

1.1. Pojęcie strategii rozwoju………..4
1.2. Horyzont czasowy………..7
1.3. Etapy tworzenia strategii………..8
1.4. Misja strategiczna rozwoju………..11
1.5. Cele strategiczne rozwoju………..12
1.6. Tworzenie wizji strategicznej………..14


Rozdział 2
Charakterystyka Powiatu Radomszczańskiego

2.1 Historia powiatu………..16
2.2. Położenie geograficzne………..17
2.3. Ludność………..18
2.4. Gospodarka i zatrudnienie………..22
2.5. Turystyka………..27
2.6. Rolnictwo………..29
2.7. Edukacja……….. 31
2.8. Opieka zdrowotna i pomoc społeczna……….. 32
2.9. Kultura……….. 32
2.10. Bezpieczeństwo publiczne……….. 34


Rozdział 3
Strategia Powiatu Radomszczańskiego

3.1. Wizja rozwoju i wybór celów strategicznych……….. 35
3.2. Analiza SWOT……….. .47
3.3 Monitoring i ocena realizacji strategii……….. 54


Rozdział 4
Analiza Strategii Powiatu Radomszczańskiego

4.1. Analiza konstrukcji Strategii Powiatu Radomszczańskiego………..57
4.2. Analiza realizacji Strategii Powiatu Radomszczańskiego………..60


Podsumowanie………..67
Literatura źródłowa………..69
Załączniki………..71
Spis tabel………..72
Spis rysunków………..73
Spis wykresów………..74

Oceń

Pobierz, wysyłając SMS o treści LEAD.PRACA pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Po wpisaniu kodu, wciśnięciu "Pobieram PDF/DOCX" pobieranie zacznie się automatycznie

Koszt 25 zł netto | 30,75 zł brutto