Uwarunkowania wyboru zawodu zolnierza.


Wstęp…………..4

Rozdzial 1.
Zawód zolnierza oraz teorie wyboru zawodu.

1.1. Definicje zawodu…………..6
1.2. Zawód zolnierza i jego specyfika…………..8
1.3. Teorie wyboru zawodu…………..12
1.3.1. Teoria cech-czynników Franka Parsonsa…………..12
1.3.2. Psychodynamiczna teoria Anny Roe…………..13
1.3.3. Typologiczna teoria zachowan zawodowych Johna Hollanda…………..15
1.3.4. Teoria rozwoju zawodowego w cyklu zycia Donalda Supera…………..16


Rozdzial 2.
Metodologia badan wlasnych.

2.1. Problematyka i cele badan…………..19
2.2. Problemy badawcze i hipotezy…………..20
2.3. Zmienne i ich wskazniki…………..21
2.3.1. Zmienne niezalezne…………..22
2.3.2. Zmienne zalezne…………..22
2.4. Metody i techniki badan…………..25
2.4.1. Badanie sondazowe…………..26
2.4.2. Ankieta…………..26
2.5.Charakterystyka terenu badan…………..27
2.6. Organizacja i przebieg badan wlasnych…………..28


Rozdzial 3.
Wybór zawodu zolnierza w świetle badan wlasnych.

3.1. Charakterystyka próby badawczej…………..29
3.2. Predyspozycje psychofizyczne jako czynniki wyboru zawodu zolnierza…………..32
3.3. Atrakcyjność warunków wykonywania zawodu zolnierza…………..37
3.4. Plec jako determinant wyboru służby w wojsku…………..43
3.5. Wpływ rodziny na wybór zawodu zolnierza…………..47
3.6. Wpływ cech osobowosci na podjecie zawodu zolnierza…………..49
3.7. Korzysci materialne warunkujace wybór zawodu zolnierza…………..53


Wnioski koncowe…………..56
Bibliografia…………..60
Wykaz tabel…………..62
Wykaz rysunków…………..63
Ankieta…………..64


 

Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca Promocja 50 % 4,92 zł Promocja do końca miesiąca

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>