Walory turystyczne gminy Janów w powiecie czestochowskim.

1. Wstęp
1.1. Zarys problemu……….3

1.2. Cel i przedmiot badan……….4
1.3. Metodologia badan……….5

2. Rozwój turystyki i jej zwiazki z kultura

2.1. Istota turystyki……….7
2.2. Cele i funkcje turystyki……….10
2.3. Rodzaje turystyki……….12
2.4. Turystyka jako zjawisko kulturowe……….15

3. Walory turystyczne Gminy Janów

3.1. Uwarunkowania rozwoju turystyki w powiecie czestochowskim……….20
3.2. Charakterystyka Gminy Janów……….23
3.3. Walory i atrakcje turystyczne gminy……….29
3.3.1. Wybrane miejscowosci gminy i ich walory turystyczne……….29
3.3.2. Szlaki turystyczne i sciezki edukacyjne……….39

4. Zloty Potok wizytówka turystyczna Gminy Janów

4.1. Sladami Krasinskich i Raczynskich……….43
4.2. Przyroda w Zlotym Potoku i jej osobliwosci……….50
4.3. Atrakcje w Zlotym Potoku……….56

Podsumowanie……….59
Bibliografia……….61
Wykaz rysunków i tabel ……….65
Wykaz fotografii……….66

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>