Wspólpraca Polsko -Niemiecka po 1989r.


Wstęp……….4

Rozdzial I.
Geneza polsko-niemieckiej współpracy na plaszczyznie politycznej

1. Polsko-niemiecki stosunki polityczne w okresie zimnej wojny ……….9
2. Relacje polsko-niemieckie w dobie transformacji ustrojowej………. 19
3. Rola Niemiec w przyjeciu Polski do NATO i UE ……….23

Rozdzial II
Glówne kierunki współpracy polsko-niemieckiej po 1989 roku.

1 Handel jako plaszczyzna współpracy polsko-niemieckiej ……….40
2. Euroregiony i ich znaczenie w polsko-niemieckim pojednaniu……….49
3. Rola współpracy kulturalnej w stosunkach Polski z Niemcami………. 55

Rozdzial III
Powstanie i dzialalnosc Polsko-Niemieckiej Wspólpracy Mlodziezy.

1. Cele i zadania………. 60
2. Struktura organizacyjna ……….65
3. Działalność PNWM zasady jej finansowania i efekty………. 73

Zakończenie………. 94
Bibliografia………. 97

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>